VEKST FOR STORBYHOTELLENE HITTIL IÅR

Tall fra Benchmarking Alliance viser at ni av 11 storbyer hadde vekst i antall solgte rom i årets fem første måneder.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Fordi det var hotellstreik i rundt 3 uker i mai i fjor, blir det stort sett meningsløst å sammenligne denne måneden for henholdsvis i år og i fjor. Vi ser derfor primært på årets og fjorårets første fem måneder samlet, da dette reduserer betydningen av avviket en god del. Det var forøvrig skuddår i fjor, og det gav 1 dag ekstra i forhold til i år.

Her er noen funn:

Stavanger-hotellene har aller lavest rombelegg (kapasitetsutnyttelse) hittil i år

– Hotellene i Tromsø med høyest rombelegg hittil i år

Haugesunds hoteller har de laveste romprisene hittil iår

– Stavanger har vekst i antall solgte rom hittil i år

Hotellstatistikk tar stort sett alltid for seg gjennomsnittsdata, altså snittverdier for hele markeder, f.eks. byer og fylker. Som oftest ser man på data for hele år eller måneder. Med Hotel Trends fra Benchmarking Alliance har man helt andre og bedre muligheter for uttrekk. Blant annet kan man se på data helt ned på dagsnivå, og da kan man naturligvis kjøre ut data for nøyaktig de tidsperioder man ønsker. Det er også mulig å gjøre uttrekk for deler av markedet, f.eks. 4-5 hoteller i en by. Deltakende hoteller kan sammenligne sine tall med konkurrentenes og/eller egne historiske tall.

 

RevPAR* januar-mai 2017
             Topp 3              Bunn 3
Tromsø                697 Stavanger***         379
Oslo**                 691 Kristiansand           356
Gardermoen        611 Haugesund             336

Kilde:    Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

(*)          Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

(**)        Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom

(***)      RevPAR er her losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom

 

Mai-statistikken

Hotellstreiken i fjor gjorde at en del byer fikk lavere omsetning og antall solgte rom i fjor enn de hadde oppnådd uten en streik. Dette gav positive utslag i år.  Her er noen av funnene i mai måned i år:

–        Oslo med Fornebu tok en suveren «trippel» (belegg*, pris**,

RevPAR***) med h.h.v. 73,2 %, NOK 1 212 og NOK 887

–        Stavanger-regionen havnet på beleggsbunnen (50,6 %)

–        Haugesund hadde lavest snittpris (NOK 734)

–        Ni av 11 byer hadde vekst i antall solgte rom fra mai i fjor. Streiken

i fjor vår var med i «bidra» her.

 

Kilde:    Benchmarking Alliance

(*)          RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom

(**)       Oslo er inkl. Fornebu

(***)     Stavanger er inkl Sola, Sandnes og Jæren

 

About hkp