VESTFOLD SATSER PÅ DET INTERNASJONALE MICEE-MARKEDET

I over et år har det pågått en prosess der de største reiselivsaktørene i Vestfold, Farris Bad, Rica Park Hotel, Quality Hotel Tønsberg, Oslofjord Convention Center og Sandefjord Lufthavn Torp  har utarbeidet en strategi for en felles satsning på det internasjonale møtemarkedet. Dette markedet, som omfatter både møter, konferanser, belønningsreiser, arrangementer, messer, event, produktlanseringer og kongresser (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions, Events), vil nå disse samarbeide om å bearbeide. Vestfold har i lang tid manglet en målrettet innsats for arbeidet med å tiltrekke seg internasjonale gjester, og disse bedriftene setter seg nå selv i førersetet

– Det at de fem store i Vestfold, på tvers av eierskap, kjeder og bytilhørighet, nå satser sammen som likeverdige partnere, er en milepæl for reiselivet i Vestfold, sier styreleder i nettverket, direktør
Øyvind Hagen ved Quality Hotel Tønsberg.

– Tilbakemeldingene på de arrangementene vi allerede har hatt viser at det er mer å hente, fortsetter han. – Europalanseringen av Hyundai i40 i Larvik ifjor er et godt eksempel. Da ble over 400 biljournalister
fløyet inn fra 28 europeiske land via Torp. De hadde med seg 60 biler og bodde på Farris Bad i over en uke. Journalistene filmet og fotograferte bilene i den ene Vestfoldidyllen etter den andre, og på YouTube ligger det nå tester av denne bilen, som er sett av mer enn 150.000 personer siden sist sommer. Dette
arrangementet alene skapte omsetning i Vestfold på NOK 4-5 millioner og ga samtidig mye gratis Vestfold-reklame. Det viser hvorfor vi ønsker å satse mer systematisk på det internasjonale møte- og eventmarkedet, fortsetter Hagen.
Planen er å ansette en felles selger i løpet av våren. – Selgeren vil få kontor på Torp, men skal jobbe ute
i markedet, blant annet sammen med Norway Convention Bureau, som bla. eies av de norske kongressbyene, sier Hagen. – Med den kapasiteten vi har sammen og de korte avstandene oss i mellom, ser vi oss selv som «Vestfoldbyen» i denne sammenhengen. Da kan vi være en del av satsningen som innebærer å hente inn store arrangementer og jobbe internasjonalt sammen med de andre store byene.

Bedriftene har organisert seg som et bedriftsnettverk og har laget en felles forretningsplan for en treårig satsning på det internasjonale møtemarkedet. Nettverket ønsker også å utvikle et matkonsept som er tilpasset disse målgruppene og ambisjonen er å utvikle en moderne Vestfoldmeny tilpasset disse gjestene. Øyvind Hagen forteller videre at nettverket ønsker å samarbeide med kulturlivet i fylket og sier at han tror at både vikinghistorien, Munch og ulike kultur-arrangementer er interessante for de
målgrupper man vil bearbeide. Nettverket har fått støtte både fra Innovasjon Norge og Verdiskaping i Vestfold til pilotfasen.  – Bedriftene legger selv betydelige ressurser i denne satsningen fremover, og vi er svært glade for at det offentlige virkemiddelapparatet også har tro på vår felles satsing, avslutter Hagen.

Foto: Farris Bad

About hkp