VI MÅ TØRRE Å VELGE DE TURISTENE SOM BIDRAR MEST OG ØDELEGGER MINST

Den globale turismen er forventet å stige med over 50 millioner reisende hvert år, fra dagens 1,3 milliarder reisende. Det gir Norge en fantastisk mulighet, men betyr også at vi må ta noen valg rundt hvilke turister vi ønsker, og hvordan vi skal få dette til. Dette danner bakteppet for Innovasjon Norges nye handlingsplan for reiselivet, med målsetningen om å bidra til flere verdiskapere i reiselivet innen 2025.

Den nye handlingsplanen ble offentliggjort under Norwegian Travel Workshop i Bergen denne uken. Innovasjon Norges reiselivsdirektør, Bente Holm (bildet),  presenterte retningen for hvordan Norge skal kapre flere av de riktige turistene i årene som kommer, slik at vi sikrer en bærekraftig utvikling av Norge som reisemål.

– Det som er gjort tidligere har helt klart fungert, det viser den ene rekorden etter den andre. Men vi må forberede oss på fremtiden, og da må vi se på de områdene der vi ikke gjør det så bra i dag, sier Bente Holm. Hun sier at alle undersøkelser viser at Norge er en naturbasert destinasjon. – Vi kommer alltid til å være en naturdestinasjon, men vi må få frem hva som skiller våre fjorder fra Canadas, eller våre fjell fra de i Sveits. Vi ønsker derfor å se mer på opplevelser knyttet til norsk kultur, attraksjoner og tradisjoner i tillegg til naturen, sier Holm.

Det er dog ikke vekst i seg selv som er ønskelig, men en vekst som bidrar til en bærekraftig økonomisk, – sosial og – miljømessig utvikling. – Det er mye kraft i bærekraft, og vi må tørre velge de reisende som bidrar mest og ødelegger minst. Det ligger til grunn for hele handlingsplanen, sier Holm.

Handlingsplanen svarer på Regjeringens nylig fremlagte Reiselivsmelding, hvilket også gjenspeiles i målsetningene. Innen 2025 er målet at antall verdiskapere i reiselivet skal øke, og at Norge klatrer på Future Brands oversikt over sterke nasjonale merkevarer. – Reiselivet skal være viktig for hele Norge, fastslår Holm.

Handlingsplanen identifiserer seks retningsvalg som skal bidra til dette, som blant annet går på å jobbe bredere med alle næringer som bidrar til opplevelser i Norge; profilere hele Norge hele året, og være mindre kampanjestyrt; tilpasse profileringen mot reisemotiver, ikke nødvendigvis utfra hvilke land de ulike reisende er fra; bidra til å skape opplevelser; Visit Norway som et åpent innovasjonsmiljø, som samarbeider med og på tvers av reiselivsnæringen; og ikke minst læring og deling av kunnskap.

Sistnevnte ble understreket av åpningen av en ny bransjeside på beta.visitnorway.org, som blant annet deler nåtidsinnsikt i hva verden ønsker å vite om Norge og hvor ulike turister befinner seg i Norge.

 

About hkp