– VI SKAL HA DE TURISTENE VI ØNSKER TIL DE TIDER VI ØNSKER

“Formelen for realisering av norsk reiselivs vekstpotensial” var tittelen på konferansen Forum for Reiseliv m.fl. arrangerte i Oslo nylig. En rekke ledende bransjefolk presenterte sine visjoner for utviklingen av norsk reiseliv fremover. Et av hovedmomentene var en oppsummering av forskningsresultatene i Reisepol-rapporten, om hvordan man skal greie å ta ut potensialet i norsk reiseliv. Flere av innlederne var bekymret for ukontrollert vekst i incoming lavpristrafikk, og mente Norge har etterspurte høykvalitets reiselivsprodukter, som vi kan forsvare å ta ut høyere pris for.

– Bærekraft, teknologi, samarbeid, produktutvikling og distribusjon. Dette er de fem områdene vi ønsker å legge til grunn for å ta prosjektet Reisepol videre til Reisepol II. Tanken er å jobbe med forskning og utvikling, der Forum for Reiseliv, sammen med forskningsmiljøene, skal være med på å utvikle norsk reiseliv for å kunne møte fremtidens konkurranse, oppsummerte direktør i Forum for Reiseliv, Per-Arne Tuftin, temaet på konferansen.

– Vi skal ikke utvikle norsk reiseliv for enhver pris, vi skal ikke ha masse turister fra hele verden, men vi skal ha de turistene vi ønsker til de tider vi ønsker. På en måte er det en drøm, men vi mener også at vi har et grunnlag for å få det til, gjennom en satsing på forskning og utvikling, sa Tuftin.

– Vi skal ha dialog med næringen rundt Reisepol I. Vi må også stille spørsmål ved om Norge ønsker mer reiseliv, eller om det bringer samfunnsutviklingen i feil retning. Vi må se på hva som er skjedd på de stedene som har hatt reiselivsvekst, er de blitt bedre steder å bo når de har fått vekst i turismen på helårsbasis, eller er det blitt verre?, sa prosjektleder for Reisepol, professor Kåre Sandvik ved Høgskolen i Sør-Øst Norge.

– Vi er nødt til på se på hvor vi kan få til innovasjon der vi har ledig kapasitet og der  det er bærekraftig. Det betyr at vi må tenke rundt en helhetlig porteføljestrategi for Norge, det har vi ikke i dag. Vi må få til noen «månelandingsprosjekter» i norsk reiseliv fremover, slik at reiselivet også får sin del av forsknings- og utviklingsmidlene, ikke bare de store industribedriftene. Reiselivet må løftes opp til å bli en næring som skal sidestilles med andre norske næringer. Da må vi se på hvilke virkemidler vi trenger.

Les hele artikkelen i HRR nr.8

About hkp