VIDEOKONFERANSER – INGEN TRUSSEL MOT FORRETNINGSREISER

Åtte av ti har tilgang på utstyr til videokonferanser på jobben, men de bruker det lite og reiser tilnærmet som før, viser en undersøkelse fra VIA Travel.
3600 forretningsreisende har svart på undersøkelsen, som forteller at videokonferanser i liten grad har erstattet forretningsreisene. Beskjedne 4,9 prosent svarer at videokonferanser har redusert behovet for forretningsreiser i meget stor grad og kun 5,7 prosent tror det vil redusere behovet de neste to årene.
– Det overrasket oss at faktisk så mange som åtte av ti har tilgang på videokonferanseutstyr, sier adm. direktør i VIA Travel Norge, Rune Feltman (bildet).
– Vi finner det også overraskende at såpass få mener videokonferanser har erstattet, eller vil erstatte behovet for forretningsreiser.
De som spådde at videokonferanser ville redusere det mer sosiale behovet for å møtes ansikt til ansikt, har så langt ikke fått rett, fortsetter Feltman.
Undersøkelsen viser også at det ikke er noen forskjell mellom generasjonene når det gjelder forventningen til hvordan videokonferanser vil påvirke reisebehovet.
– Mange er sikkert overrasket over at de unge forventer å reise like mye i jobben som de eldre. Men, vi skal huske at dette er jo en generasjon som allerede har reist mye og som stadig søker nye opplevelser; også når de er på forretningsreise.
Videokonferanser er et viktig supplement til telefonmøter og reiseaktivitet, og med stadig bedre tekniske løsninger for videokonferanser, forventes bruken å øke.
– Vår jobb er å støtte opp under kundenes behov for å møtes i deres forretningsvirksomhet. Derfor er også koordinering av videokonferansetjenester noe vi kan tilby, i samarbeid med våre kunder. Dette er noe vi opplever enkelte kunder i stadig større grad etterspør, avslutter Rune Feltman i VIA Travel.

About hkp