VIKTIG Å SJEKKE VANNKVALITETEN NÅR HOTELLET SKAL GJENÅPNES

Når hoteller og andre overnattingsbedrifter skal åpne igjen, etter mange ukers nedstengning, er det mye å passe på, noe av det viktigste er at det ikke er kommet legionellabakterier i vannsystemet.

– Nå leser vi nesten daglig om hoteller som skal åpne forsiktig, etter lang tids stenging, for å være helt ærlig blir jeg uvel av tanken på hva de kan møte. Har man ikke et godt system for legionellakontroll, som også har vært fulgt opp i den nedstengte perioden, kan men sitte på en tikkende bombe. Katastrofalt for gjestene, og for hotellet! Det sier Lisbeth Blengsli, daglig leder i B&B Consult AS, som tilbyr mikrobiologisk rådgivning, med spisskompetanse innen bekjempelse og forebygging av legionella.  Blengsli innehar en doktorgrad (PhD) i mikrobiologi, og har jobbet spesielt med legionellaforebygging de siste 12 årene. 

– Det har, med rette, vært mye fokus på corona. Symptomene kan være alvorlige og dødelighet er ca 2,5%. Det skumle er at symptomene til forveksling er lik med legionærsyken (forårsaket av legionellabakterien), som har en dødelighet på 33%!

Etter lang tids stengning er det viktig å spyle systemet godt, og gjøre dette riktig. Det som ofte er praksis er å spyle med varmt vann (varmespyling/legionellaspyling). Det anbefales ikke! De fleste steder klarer man ikke å oppnå høy nok temperatur over lang nok tid. Har man da allerede problemer i deler av anlegget, vil man sitte igjen med et kjempeproblem. Folk glemmer også kaldtvannet, som ofte er et like stort problem. Man bør spyle alle tappepunkter, inklusiv brannslanger og andre innretninger, i ca 3 minutter. Kraner, dusjer og lignende kan stilles på midtstille, og spyle lunket vann. Hensikten er ikke temperatur, men å bytte ut det «gamle» vannet. 

I etterkant må man ta prøver av vannet. Det hjelper ikke med 2-3 prøver på et middels stort hotell, man må ta en screening, for å få oversikt over status. Akkurat hvor mange er vanskelig å si, for det kommer an på utformingen av hotellet, er det spa, sirkulasjon på varmtvannet eller ikke, osv, men en grei pekepinn er 5% av antall tappepunkter. Dvs har man 300 tappepunkter bør man ta ca 15 prøver for å få en grei oversikt, sier Lisbeth Blengsli i B&B Consult AS.

About hkp