VIL BYGGE NORD-EUROPAS STØRSTE KONGRESSHALL

Bella Center Copenhagen planlegger å investere et tresifret millionbeløp i nye og større kongressfasiliteter, for å utnytte den store etterspørselen etter København som kongressdestinasjon.

Bella Center Copenhagen planlegger å oppføre ca. 14.000 m2, som bl.a. vil inneholde en større kongresshall med plass til 7000 sittende gjester – den største av sitt slag i Nord-Europa – samt ytterligere 7000 m2 fleksible områder. Når det står ferdig, i slutten av 2020, vil København kunne ta imot både flere og også vesentlig større kongresser enn i dag.

– Etterspørselen etter internasjonale kongresser er steget i de senere år. Utvidede kongressfasiliteter vil være en stor fordel, for både oss og for hovedstadsregionen som helhet, og jo før vi kan komme igang med denne utvidelsen og oppgraderingen av Københavns kongressfasiliteter, desto bedre, sier Allan L. Agerholm, CEO for BC Hospitality Group, som eier og driver Bella Center Copenhagen.

Hvis planene for et større og mer avansert Bella Center Copenhagen blir godkjent, kan byen i løpet av bare få år se frem til, ikke bare øket kongresskapasitet, men som resultat herav, også en øket kongressomsetning på 600-700 millioner kroner om året, sier Allan L. Agerholm.

– En utvidelse av Bella Center Copenhagen vil ha kjempebetydning for utviklingen av kongressdestinasjon Danmark. Den vil bl.a. gjøre oss istand til å ta imot internasjonale kongresser i størrelsesorden 30.000 delegater, og da en typisk internasjonal konferansegjest oppholder seg 3-4 døgn her i landet, vil det være fantastisk god økonomi i den økede kapasiteten, sier adm. direktør Katia K. Østergaard i HORESTA, hovedorganisasjonen for hotell-, restaurant- og turistbransjen.

 

About hkp