VIL COVID-19 ENDRE AVTALE- OG SAMARBEIDSFORMER I HOTELLBRANSJEN?

Anders Vatne og Geir Lundkvist, partnere i hotellrådgivningsselskapet Hotelia

Dette spørsmålet stiller hotellrådgivningsselskapet Hotelia i deres ferske markedsrapport om den norske hotellbransjen. Rapporten har spesielt fokus på de åtte største hotellbyene (kommunene), men ser også på noen av virkningene av pandemien for hotellbransjen.

Den tradisjonelle hotell-leiemodellen er i spill, hvor fordeling av ansvar, risiko og garantier, vil være et nøkkelområde, som i dag diskuteres mellom hotelleiere, leietakere og bankene.

Strukturen i de tradisjonelle hotell-leieavtalene diskuteres i disse dager av utleiere og leietakere, hvor spesielt de harde, kommersielle betingelsene forhandles, for å hjelpe leietakerne over ”kneika”. Det vil trolig være starten på endringer i leieforholdet, hvor utleier mest sannsynlig vil ta en mer aktiv rolle i leieforholdet.

Forholdet mellom eier, operatør og varemerke er på vei til å endre seg, og dagens corona-situasjon vil bidra til at flere aktører trolig kommer sterkere på banen. Det betyr at de tradisjonelle eier-integrerte hotellkjedene vil få sterkere konkurranse fra uavhengige rene hotelloperatører (såkalte ”white label operatører”), som ikke er bundet av et eget varemerke, men kan shoppe rundt etter egnet konsept og varemerke i samarbeid med et nasjonalt eller internasjonalt varemerke, skriver Hotelia i rapporten.  

https://www.hotelia.no/wp-content/uploads/2020/09/Markedsrapport-2Q20.pdf

About hkp