VIL EIE OG DRIVE DE BESTE CAMPINGPLASSENE I NORGE

– I løpet av 2020 satser vi på å få to til fire nye campingplasser inn i Topcamp, og så øke videre etterhvert, sier Thorstein Berg. Foto: Gaute Iversen

I desember i fjor kjøpte Topcamp enda en av Norges best kjente campingplasser, Sjøsanden ved Mandal, dermed har de seks av landets mest populære campingplasser, men det stopper ikke med det.  – Vårt mål er å bygge opp en kjede, der vi skal eie og drive de beste campingplassene i Norge. Vi har nå seks store campingplasser og neste mål er å få seks til, sier gründeren Thorstein Berg.

Campingmarkedet i Norge er i vekst, ikke minst bobilsegmentet. Det interessante er at veksten også kommer i skuldersesongene, det gjelder også utenlandske gjester, spesielt fra Tyskland. Det skyldes at både hytter og sanitæranlegg nå holder en mye høyere standard enn tidligere.

– På Bogstad bygger vi nå nytt servicebygg og 12 rekkehytter, hyttene skal være klare til sommeren, mens servicebygget skal stå ferdig neste vinter. I fjor sommer åpnet vi ny Kiwi-butikk. Nå jobber vi sammen med Odd Ivar Solvold for å få til et attraktivt restaurantkonsept. Restauranten, på 450 kvm, får utsikt til Bogstadvannet. Det blir en blanding av brasseri/bistro/bakeri, åpent hele dagen. En del av restauranten blir som et grendehus, der det blir mulig å avholde møter og arrangere selskaper. Vi har allerede fått henvendelser fra tre-fire restaurantgrupperinger som ønsker å drive der, og kommer til å velge operatør til sommeren, restauranten skal stå klar neste vinter. Vi tror potensialet for et godt serveringsted i dette området er kjempestort. Restauranten bør komme opp i en omsetning på mellom 35 og 40 millioner kroner i løpet av 2-3 år. Vi har til nå investert rundt 50 millioner kroner på Bogstad og regner med å komme opp i 150 millioner når alt står ferdig.

På Sjøsanden har vi også en restaurant, Stjerna, som drives av Mandalitten Restaurantdrift.  

Vi budsjetterer med en omsetning på rundt NOK 100 millioner i 2020 på de seks plassene vi har per i dag. I løpet av 2020 satser vi på å få to til fire nye campingplasser inn i Topcamp, og så øke videre etterhvert, så det begynner å bli litt størrelse på virksomheten, sier Thorstein Berg.

Det bygges ikke nye campingplasser

– Det bygges ikke nye campingplasser, så når vi skal ekspandere er det eksisterende plasser vi snakker om. Vi ser etter plasser med utviklingspotensiale, der vi kanskje må investere noe for å heve kvaliteten, slik vi nå har forpliktet oss til å gjøre på Sjøsanden. Der skal bl.a. sanitæranlegget oppgraderes kraftig. Etterhvert vil det også komme flere hytter med høyere standard. På Sjøsanden har vi en 40 års festekontrakt med Mandal kommune, vi eier bygningene og står for driften. Totalt skal vi investere NOK 30 – 50 millioner der de neste fire-fem årene. På Mjøsa Ferie- og Fritidssenter har vi kjøpt 100 mål ekstra og har planer om en temapark og nye hytter, her er det snakk om investeringer på vel 50 millioner kroner de neste to årene. Men det er lønnsomt å investere i  komfortable hytter, på Hallingdal Feriepark har hyttene, som koster NOK 1,2 millioner å bygge, en årlig omsetning på rundt NOK 300.000 per hytte, så vi får innsatsen tilbake på fire år, sier Thorstein Berg. 

Konsolidering i camping

Torbjørn Slåtto ble ifjor ansatt som kommersiell leder i Topcamp. Hans familie har i mange år drevet Onsakervika Camping ved Hønefoss, som ble kjøpt av Topcamp i fjor.

– Jeg har lenge etterlyst en konsolidering i campingbransjen i Norge, den er alt for fragmentert, med stort sett små, familieeide plasser. I nesten alle andre land er det større kjeder og strukturer i bransjen.

Den digitale verden stiller store krav kompetanse og bakgrunn som mange av driverne ikke har per i dag. Derfor bygger vi hele kjedestrukturen på at vi kan inkludere campingplasser, uansett hvilket pms-system, de har. Vi tilbyr felles branding, innkjøp, lojalitetsprogrammer, distribusjonssystemer, med mere. Målsetningen er å gjøre hverdagen for driverne enklere, slik at de kan fokusere på den viktige vertskapsrollen.  

Vi tar oss av markedsføring og det meste som har med IT å gjøre, HR-funksjoner,  økonomi og drift. Vi kommer til å legge på flere tjenester etterhvert. Vi har en ambisjon om å samle ganske mange campingplasser i Topcamp, kanskje totalt mellom 30 og 40 plasser på sikt. Vi setter jo høye kvalitetskrav, så antallet begrenser seg. Plassene må ha utviklingspotensial og en viss minimumsomsetning, så vi sier ofte nei takk, sier Torbjørn Slåtto.

Les hele artikkelen i HRR nr.1

About hkp