VIL VÆRE NORGES BESTE LEVERANDØR AV MÅLTIDSLØSNINGER TIL BEDRIFTER

Det er vekst i kantinemarkedet. Norske kantiner omsetter for over NOK 6 milliarder i året og kantineoperatørene står for over halvparten av dette. Standarden på kantinematen er etterhvert blitt svært høy mange steder, og kundene har også høye krav. Selv om det er mye å velge i, ser trenden ut til å være at gjestene i stadig større grad velger sunne alternativer. Det går mye salater, frukt og fisk, og de aller fleste velger varmmat. Kantineoperatørene fremstår også som attraktive arbeidsgivere for kokker og andre bransjefolk.

bRest bedriftsrestauranter er en kvalitetsbedrift som driver 18 kantiner på Østlandet, de har satset på å bygge seg sakte opp og involverer medarbeiderne sterkt.

– bRest har nå rundt 100 ansatte ved 18 kantiner på det sentrale Østlandet. Vårt mål er egentlig å vokse så sakte som mulig, så vi sier ofte nei til nye oppdrag. Vi tror vår konkurransekraft er størst når vi er relativt små. Vi har allerede stordriftsfordeler på innkjøp, om vi skulle vokse er det ingen stordriftsfordeler på personal. I 2017 regner vi med å runde NOK 100 millioner i omsetning, det er ifølge den planen vi hadde da vi startet i 2012. Vi kunne hatt mer, men det er altså ikke noe mål, sier daglig leder og styreleder Ivar Villa.

– Det er vekst i det norske kantinemarkedet, men veksten kommer stort sett av at bedrifter som tidligere har drevet kantinen selv, velger å outsource. Før kom folk i bedriftskantinen for å spise lunsj, idag er det mer 24/7. Vi begynner med frokost, kaffebar og lunsj, deretter ettermiddagssnacks, overtidsmat og arrangementer.

En gjennomsnittlig kunde hos oss er en stor, moderne bedrift med mange kontoransatte, rundt 80 til 100 ansatte er minimum, ellers blir det for dyrt for kunden. F.eks. Hydro-bygget i Bygdøy Alle, der en rekke private og offentlige virksomheter holder til. Norconsult, Landbrukets hus og Cappelen Damm, er andre eksempler der vi driver kantiner. De største kantinene har også kaffebar i tillegg.

Vi lager ingen menyer sentralt, det er hver enkelt kjøkkensjef som bestemmer menyen for sitt sted. Vi har egne avtaler med en rekke leverandører og kjøper inn samme kvalitet som de kjente restaurantene, men selger altså ut til en helt annen pris.

Vi ønsker å være Norges beste leverandør av måltidsløsninger til bedrifter. Med stordriftsfordelene i bunn, vil den operatøren som har de beste ansatte vinne, derfor satser vi sterkt på våre medarbeidere, sier Ivar Villa.

Trender i kantinemarkedet

– Idag spiser rundt 80% av kundene varmmat i hele/deler av lunsjmåltidet. For 20 år siden var det bare 15% som valgte varmmat.

– I løpet av de siste 8 år har innkjøp av frukt og grønt doblet seg i forhold til andre varegrupper. Nå utgjør frukt og grønt 30% av en kantines varekjøp, mot 18% for 8 år siden

– Hvitt/lyst brød hadde 28-30% andel i 2004. Nå er andelen nede i 10%, som følge av større etterspørsel etter grovere, surdeigsbakte, muslibrød, m.m.

– Ulike former for salater, i alle kombinasjoner, øker sterkt

– Økende etterspørsel etter lokalprodusert mat.

– Økologiske varer begynner å få fotfeste, etter mange års sviktende etterspørsel.

– Take away og møtemat øker.

Les hele artikkelen i HRR nr.4

About hkp