VINKONSUMET ØKER MED 900 MILL. LITER INNEN 2015

Vinkonsumet i Norge og de andre nordiske land kommer til å øke i de nærmeste årene, mens det stort sett er tilbakegang i de store, vinproduserende landene.

Den globale vinmarkedet kommer til å vokse sakte, men sikkert i de neste fem årene, med en sammenlagt årlig vekstrate på 0,7% for vanlig vin og 1,3% for musserende vin, ifølge IWSR Forecast Report. Men det er store regionale variasjoner. Land der forbruket tradisjonelt har vært høyt vil miste volum, mens nye markeder kommer til å øke. Forbruket i mange av de viktigste vinproduserende landene, som for eksempel Italia, Frankrike, Argentina og Spania vil avta, mens Asia-Stillehavsregionen, og også USA, Canada og Russland, vil få sterkest vekst. På verdensbasis vil forbruket av vanlig vin øke med 100 millioner kasser a 9 liter, mens musserende vil øke med 15 millioner kasser innen 2015.

Fire av de fem raskest minkende markedene for vin er i Europa. Frankrike leder og vil anslagsvis tape nærmere 20 millioner ni-liters kasser frem til 2015. Italia er verdens største vineksportør, men salget på hjemmemarkedet vil fortsette å synke. 99% av markedet består av lokal vin og greier ikke å tiltrekke seg nok nye konsumenter fordi unge italienere, i stadig større grad, foretrekker øl fremfor vin, i motsetning til sine foreldre. Det italienske markedet vil gå tilbake med rundt 3,5 millioner kasser innen 2015.

I Spania og Hellas drikkes det også mindre vin, den eneste volumøkningen av betydning ser ut til å komme i de nordiske land. Økningen her skyldes den økende trenden med å ta et glass vin eller to til maten i løpet av uken, istedenfor å kun drikke i helgene. Veksten i det nordiske markedet frem til 2015 anslås å bli ca. 6 millioner kasser, det vil si 54 millioner liter.

About hkp