VIRKE VIL HA TURISTSKATT

Arbeiderpartiets landsmøte i helgen vedtok å åpne for at kommunene kan ta inn en avgift fra turister til finansiering av lokale fellesgoder. Virke Reiseliv, som representerer over 1200 virksomheter innen kultur og reiseliv, forventer nå at Arbeiderpartiet følger opp vedtaket sitt i Stortinget.

– Vi i Virke har jobbet for dette og er svært fornøyd med at flertallet på Stortinget ser ut som det gjør i denne saken. Det er gledelig at de fleste politiske partier i Norge tar inn over seg behovet for å ta vare på de destinasjonene som tar imot mange turister, særlig de som har få innbyggere, sier Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv til Hardanger Folkeblad.

Både Venstre, Sp, SV og KrF har uttrykt at de er positive til former for turistskatt.

Stortinget vedtok i fjor å ikke innføre en nasjonal turistskatt, men åpne for at regioner og kommuner kunne innføre lokale ordninger.

 Foto: Fjord Norge

About hkp