VISER BERGEN SOM KONFERANSEBY UNDER NTW

For første gang benyttes Norwegian Travel Workshop til å vise frem Norge som konferansedestinasjon for det internasjonale møte-og incentivmarkedet (MICE). Mellom 20 og 25 europeiske kjøpere er ventet til Bergen i neste uke.

Årets Norwegian Travel Workshop (NTW) går av stabelen 24.-27. april i Bergen. NTW er en workshop for ferie- og fritidsmarkedet, hvor norske tilbydere og kjøpere fra hele verden møtes. For første gang inviteres representanter fra det internasjonale MICE-segmentet. Mellom 20 og 25 kjøpere fra Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Sverige og Nederland, er invitert på visningstur og egen workshop parallelt med NTW. – Dette er en unik mulighet til å vise frem hvordan en norsk destinasjon ønsker deltagere fra hele verden velkommen til et stort arrangement, sier Kari Anne Schwach, prosjektleder for MICE satsingen i Innovasjon Norge.

Aktiviteten er kalt #MeetInNorway og det er ekstra spennende å introdusere denne aktiviteten i Bergen, en by som gjennom Bergen Reiselivslag jobber svært aktivt og målrettet for å tiltrekke seg globale kunder, både innenfor ferie-/fritidssegmentet og MICE-segmentet. – Hensikten med å legge en workshop og visningstur for dette segmentet parallelt med NTW, er at vi får vist frem Bergen og aktuelle fasiliteter «in action», sier Schwach.

MICE-segmentet blir stadig trukket frem som et svært lukrativt marked, og Innovasjon Norge er tydelige på at nettopp dette blir et satsingsområde i tiden fremover. – Vi behøver besøkende hele året, og MICE-besøkende er langt mindre sesongavhengige enn andre besøkende. I tillegg er det godt kjent at de reiser på langt større budsjetter enn ferie- og fritidsreisende, sier Schwach.

Deltagerne på #MeetInNorway deltar på enkelte av de sosiale arrangementene rundt NTW, og har ellers et tilpasset program, som inneholder møter med norske tilbydere av møte-og incentivprodukter, visningstur og befaringer.

Forhåpningen er å kunne gjennomføre #MeetInNorway parallelt med NTW også i fremtiden.

About hkp