WiFi OMBORD – VIKTIGST FOR NORSKE FORRETNINGSREISENDE

Prioritert ombordstigning og tilgang til lounge på flyplassene, topper ikke lenger ønskelisten til forretningsreisende, viser undersøkelsen Egencia Business Travel and Technology Survey*. Svarene i undersøkelsen viser en økende etterspørsel etter teknologi og integrerte løsninger, som bidrar til å gjøre reisen mer produktiv.

Egencia er Expedia-gruppens forretningsreiseselskap.

– Vi er ved et vendepunkt når det gjelder forretningsreiser. Forretningsreisende har høye forventninger og vil ha direkte tilgang til informasjon og verktøy på alle enheter. I en bransje der bedriftens og de reisendes interesser ofte er i strid, ønsker vi å tilby løsninger som imøtekommer flere behov. Troen på at en effektiv og produktiv løsning for bedriftens travel managers ikke trenger å gå på bekostning av fornøyde forretningsreisende, er grunnidéen med våre produkter, som kan synkroniseres på tvers av alle enhetene tilgjengelig rundt om i verden idag, sier Rob Greyber, President i Egencia.

Mens færre ønsker personlig kontakt, blir mobilen stadig mer populær. En av to oppgir at de ikke ønsker å snakke med en person med mindre de har et problem. Derimot, ønsker 56 prosent å administrere en stadig større del av reisen over mobil, og 48 prosent vil gjerne bruke tekstmeldinger til å oppdatere reisedetaljer. Sammenlignet med andre land, ligger Norge helt på topp i å bruke direkte reiseapper.

Til tross for at mange forretningsreisende (70 prosent) trives bedre på jobbreise enn i arbeidshverdagen generelt, er det ifølge Egencia fremdeles et forbedringspotensiale i det å øke tilfredshet på reisen – og det starter med produktivitetsforbedringer.

Blant nordmenn rangeres WiFi-tilbud ombord høyest av reisefordeler som bidrar til økt produktivitet og tilfredshet. Direktefly står som nummer to på listen, mens fast track og prioritert ombordstigning ligger på bunn. Til forskjell fra andre land, er også nordmenn i mindre grad opptatt av å få kompensasjon for overtid som følge av reising. Generelt viser Egencias fjerde utgave av den globale undersøkelsen hvordan tilfredshet og produktivitet er nært knyttet sammen.

*Undersøkelsen er gjennomført av Northstar på vegne av Egencia. Utvalget utgjør 4521 forretningsreisende i alder 18 år eller eldre, fra Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, UK og USA.

 

 

 

About hkp