10 PÅ RAD FOR HOTELLENE I STAVANGER-REGIONEN

«Korrigert» for oljemesse og påske har Stavanger-regionen nå 10 måneder på rad med etterspørselsvekst, her i form av økning i antall solgte rom. Og ingen av storbyene i oversikten til Benchmarking Alliance hadde nedgang i november.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

I tillegg til vekst i antall solgte rom i Stavanger-regionen de siste 10 månedene, har romprisene vist en markant bedring det siste halve året. Selvsagt skal det mindre til å øke nivåene når utgangspunktet er lavt, men tallene viser at bildet er i ferd med å snu for regionens hoteller. November isolert gav 22 % RevPAR-økning, etter 20,7 % beleggsvekst. Tosifrede tall har vi sett massevis av derfra tidligere, men da var de røde. November-veksten er den høyeste på en enkeltmåned i Stavanger-regionen siden mai 2011, når vi «korrigerer» for påskeforskyving og oljemesse.

Også lenger nordover på Vestlandet går det bedre, og her med langt høyere takt. For i Haugesund har hotellene hatt en eventyrlig utvikling i høst. November bød på utrolig 58,8 % vekst i RevPAR, etter et beleggs-hopp fra 48,5 til 71,2 %. Og det er ikke det at fjorårets novemberutgave var spesielt svak, for faktisk har belegget ligger på mellom 46 og 56 % alle de år Benchmarking Alliance har målt utviklingen i Haugesund. I november i år var beleggsveksten størst i og rundt helgene. Prisene økte med 8,2 %, mest på fredager og lørdager (gjennomsnitt).

– Aibel skal ha mesteparten av æren for utviklingen, sier Reidar Westre som er administrerende direktør i Caiano Hotelldrift som blant annet står bak Scandic Maritim og Thon Hotel Saga.

November-tallene fra Benchmarking Alliance viser blant annet at

– samtlige storbyer hadde vekst i etterspørselen (her: antall solgte rom), unntatt én der det var uforandret/nullvekst

– ni av 11 storbyer hadde beleggsvekst og åtte av 11 storbyer hadde prisvekst

– ni av 11 storbyer hadde tosifret vekst i RevPAR

– Oslo med Fornebu oppnådde de høyeste romprisene (NOK 1 128). I bunnen havnet Kristiansand med NOK 827

– Tromsø (78,3 %) tok topplassen når de gjaldt rombelegg, Kristiansund (48,6 %) plasserte seg helt nederst

– med 28 % tilbudsvekst og «bare» 9 % økning i etterspørselen, ble det røde tall over hele linjen for Bergen

 Med utvikling menes fra november 2016 til november i år.

 Se utfyllende analyse, grafikk og kommentarer i HRR8 som sendes ut til abonnentene 14.desember.

 

About hkp