Lån i samboerskap

Lån i samboerskap

Er du samboer, er ikke økonomien din helt din egen lenger. Her kan du se hva du må ta hensyn til, når du skal låne og har samboer.

Som hovedregel har samboere færre forpliktelser i forhold til hverandre enn hva ektefolk har. Man har dermed også færre rettigheter som samboere. Samboere har ingen økonomiske forpliktelser overfor hverandre, og ved brudd beholder hver part sine eiendeler og eventuelle sameiegjenstander blir fordelt ut fra hvor stor andel hver part eier. Dersom eiendeler skal fordeles på en annen måte, må man skrive en samboeravtale.

Felles lån i samboerskap

Er man samboere, og vil ta opp et forbrukslån, er dette helt greit, forutsatt at begge parter vurderes kredittverdige. Da skal begge parter underskrive låneavtalen, og hefter dermed begge for lånet. Det er lurt å innskrive hvor stor del av lånet hver part hefter for i låneavtalen, slik at det ikke kan komme til tvilsspørsmål, om parforholdet går i stykker.

Eget lån i samboerskap

Som samboere er det ikke mulig å ta opp lån som den andre parten hefter for, uten at partneren også har underskrevet låneavtalen.. Les mer