Innvollsmark er parasitter som invaderer kroppen

For mange så vil det være både sjokkerende og skremmende å oppdage at en har fått innvollsmark. Mange vil nok føle en form for skam og bli flau over tilstanden.

Innvollsmark

Heldigvis er det mye vanligere enn man kanskje tror og det finnes hjelp for å bli kvitt problemet.

Parasitten trenger en vert

Hva er vi mennesker for innvollsmarken? Vi er faktisk svært viktig fordi dette er en parasitt som trenger en organisme for å overleve. Vi mennesker er altså den organismen og vi sørger for å gi innvollsmarken næring slik at den kan leve. Så hvordan finner denne parasitten veien til menneskekroppen?

Den mest vanligste måten vi får den i kroppen vår er gjennom det vi spiser og drikker. Man skal være ekstra forsiktig med maten når man er på feriereiser utenlands.

  • Rått kjøtt fra svin og kylling skjuler godt og kamuflerer eventuelle larver.
  • Forurenset vann.
  • Isbiter fra forurenset vann.
  • Rå frukt og grønnsaker.
  • En kan også bli smittet via dyr og kjæledyr.

Uheldigvis er det ikke bare en type innvollsmark. Det finnes veldig mange forskjellige typer og disse ulike typene har både kjente uformelle navn og mer formelle vitenskapelige navn. Forskjellene på de ulike typene innvollsmark er blant annet:

  • Man får ulike symptomer ved de forskjellige typene.
  • Parasittene er ulik i fasong og størrelse.

Diare kan være et tegn på innvollsmark?

Diare kan være et symptom som viser at en er smittet med innvollsmark. For eksempel så er det ganske vanlig å få diare hvis en har blitt smittet med encellede innvollsmark. Hvis man har den typen som er litt større, så kan det oppstå diare hvis en får en overoppsamling i tamen av parasittene.

barnemark magesmerter

En av typene innvollsmark kalles barnemark og dette er kanskje den mest vanlige formen for innvollsmarks i Norge. Det er flest barn i alderen 2 til 10 år som får dette og disse små markene kan sees i avføringen. De er svært små og hvite og forårsaker sterk kløe i endetarmsåpningen.

Vær observant på magesmerter

Symptomer som magesmerter kan være tegn på mye forskjellig. Kvinner opplever ofte magesmerter i forbindelse med menstruasjonen. Magesmerter er også et tegn på at en er smittet med innvollsmark. Det er derfor enkelte kvinner misoppfatter dette symptomet og antar at det er menstruasjonssmerter og ikke et symptom på noe annet.

Magesmertene en opplever hvis en har innvollsmark er ofte svært sterke. En måte en kan skille denne typen magesmerte som kan ligne på sterke kramper, er at smerten rammer og påvirker den nedre delen av mageområdet.

magesmerter

Man føler disse krampene nærmere skrittet. Disse smertene kommer av at parasittene spiser av tarmveggene og dette gir smerter som oppleves som svært sterke og ubehagelige.

Redusert vekst og manglende energi

Innvollsmark er som en ubuden gjest som tar for seg av næringsstoffene i vertskroppene. Derfor er det ikke så rart at en ser hemmet vekst hos barn som er rammet over lengre tid. Dette er noe en ser hos barn fra u-land og spesielt adopterte barn fra vanskelige områder hvor helsehjelp og ernæring ikke har vært tilstrekkelig.

Innvollsmark tar for seg av viktige vitaminer og mineraler som kroppen trenger for å vokse naturlig, og dermed resulterer dette i at barna som er rammet ofte er tynnere og kortere enn normalt. Et annet tegn er at barna ofte har mindre energi enn normalt. Barn som har innvollsmark, kan våkne og fremdeles være trøtt eller sliten. En merker også at barna sover på dagen og har generelt lite energi til normale daglige aktiviteter.

Endring i matlysten

Man kan ha disse parasittene i kroppen uten å merke noen fysiske tegn. Man kan derimot oppleve psykiske tegn siden parasittene stimulerer tarmene som sender signaler til hjernen.

Noe av dette kan være at hjernen mottar stimuli som sier at tarmen er full og at man dermed er mett. Hjernen kan ikke skille mellom at tarmen er full av parasitter og ikke mat. Endringen i matlyst vil vise seg ved at man faktisk spiser mindre enn tidligere.

De ulike typene innvollsmark oppfører seg også ulikt i kroppen. Noen tar for seg av altfor mange næringsstoffer og kroppen opplever da et underskudd av næringsstoffer. Da vil en ofte øke matinntaket og spise både mer og oftere enn tidligere.

Ingen skam

Det er slett ingen skam å være så uheldig å ha pådratt seg parasitter som innvollsmark. Mange får dette hvert år og det er ofte veldig smittsomt. Har man symptomer så anbefales man å oppsøke legehjelp slik at en kan bli bejandlet.