Botox (botuliniumtoksin) og fillere kan øke selvtillit

Det er mange grunner til at man benytter seg av Botox eller fillere. I mange tilfeller benytter man seg av denne typen behandling av estetiske grunner, men det finnes også flere medisinske grunner til at man benytter seg av filler-behandling.

Botox

Man kan ha flere grunner til at man ønsker å benytte seg av estetiske behandlinger. Mange sliter med selvtillit på grunn av forskjellige utfordringer med utseendet, og mangel på selvtillit kan gjøre at man sliter med mange sosiale sammenhenger. Noen utfordringer kan man gjøre noe med, og man kan dermed også få tilbake selvtillit som igjen gjør at man føler seg bedre med seg selv.

Selv om man kan få bedre selvfølelse og selvtillit ved å løse estetiske utfordringer, så finnes det flere medisinske grunner både til å benytte seg av Botox eller for å benytte seg av fillere. Botuliniumtoksin er en nervegift som markedsføres blant annet under produktnavnet Botox (Botuliniumtoksin) samt fillere. Dette benyttes for å blokkere nerveimpulser som hjelper med å begrense utviklingen av rynker, men man kan også benytte dette for behandling mot spenningshodepine, muskelspasmer og liknende.

Fillere kan man benytte i tilfeller hvor man ønsker estetiske endringer, men de kan også benyttes hvis sykdom gjør at man må gjøre inngrep som endrer på utseendet og som gjør at man sliter med å få tilbake selvtillit og selvbilde. Man kan selv velge om man ønsker å benytte seg av behandling med fillere eller med Botox, men det er viktig at man foretar denne typen behandling i sterile omgivelser i samråd med lege. På den måten kan man sikre at behandlingen får så bra effekt som mulig.

Hvorfor trenger man fillere

Det finnes flere situasjoner hvor fillere kan løse en utfordring, og grunnen kan være enten medisinsk eller estetisk. Det finnes mange grunner til at man ønsker å endre på utseendet. Det er ikke alltid så enkelt å vite hva som reduserer selvtillit hos noen, men følgene kan være vanskelig for dem det gjelder. Med redusert selvtillit kan følgene være sosiale utfordringer, og dette er noe man kan løse med et enkelt inngrep med fillere.

Fillere

Fillere kan gjøre at man får tilbake selvfølelse etter at sykdom har krevd inngrep og endret på utseendet, og dette kan gjøre at man får tilbake viljestyrke og livsglede som man trenger etter lengre sykdom. Fillere gir mange et bedre selvbilde og på grunn av det kan det forbedre deres sosiale situasjon etter behandlingen. Fillere kan benyttes på mange steder på kroppen og kan endre utseendet eller rehabilitere kroppen etter behandling av sykdom.

Ønsker en endring for økt selvtillit

Mange har ønsker om noe de kunne endre på i forhold til utseendet. For at man skal få et resultat man blir fornøyd med, så er det lurt å avtale en konsultasjon med en lege. Da kan man få en vurdering i forhold til hva som vil gi best resultater i forhold til hva du ønsker. En lege vil da hjelpe med å forme ditt ønske til det som passer best for din situasjon.

Enten du ønsker å gjøre endringer av estetiske årsaker eller på grunn av følger fra sykdomsbehandling, så kan de rette inngrepene hjelpe med å øke selvtillit og selvfølelse. Mange ønsker å gjøre det de kan for å få bedre selvfølelse og selvtillit da dette kan hjelpe med å håndtere sosiale situasjoner på en bedre måte enn hva man ellers ville gjort. Fillere og Botox kan hjelpe med å bedre ting man ikke er fornøyd med eller for å forebygge alderdomstegn dersom man ønsker det.

Botox behandlinger

Flere alternativer for fillere

Når man skal benytte seg av fillere for å gjøre endringer på kroppen som man ønsker å gjøre, så kan dette gjøres på flere måter. Man kan enten benytte seg av å flytte fett fra et sted på kroppen til et annet, eller man kan benytte seg av hyaluronsyre for injeksjon under huden.

Hva man ønsker å gjøre av endringer vil bestemme hvilken metode som er mest praktisk for deg. Pris for prosedyren vil også kunne avgjøre hvilken metode du benytter. Uansett hvilken løsning du velger, så vil du ha anledning til å oppnå et resultat slik som du ønsker.

botox behandling

Fillere er blitt et meget populært valg for å endre på utseende og for å bedre på resultater fra behandling i forhold til sykdom. En konsultasjon med en lege vil jeg deg råd i forhold til hva som er en praktisk og bra løsning for deg.

Velg alternativet som passer best for deg

Når du har bestemt deg for å benytte deg av en behandling for å håndtere estetiske utfordringer, enten fordi du ønsker det eller fordi behandling for sykdom har skapt behov for dette, så finnes det flere alternativer å velge mellom. Det er derfor lurt å ta denne avgjørelsen i samråd med lege. Det finnes flere alternativer i tillegg til at man velger alternativer i forhold til pris.

Forskjellige løsninger vil til en viss grad gi forskjellig resultat, samt at valg av løsning også kan påvirke hvor lang varighet man kan forvente på løsningen. Uansett hva du velger, så vil du måtte forvente at inngrepet regelmessig bør følges opp og at man på et tidspunkt vil måtte vurdere å bytte ut fillere som i dag benyttes. Du må derfor velge den løsningen som passer best for deg og for din økonomi, og du må også være forberedt på at inngrep trenger oppfølging på et eller annet tidspunkt i fremtiden.

Rådgivning fra lege

En viktig del av å benytte seg av Botox eller fillere er at man benytter seg av råd fra en lege før man bestemmer seg fra hva man ønsker å utføre av behandling. På den måten kan man få gode råd i forhold til hvilken behandling som passer å benytte seg av, samt hva man ønsker å investere i denne typen behandling.

Lege fillere

Noen typer behandlinger kan være dekket i forhold til sykeforsikring, mens andre typer behandling regnes som en ren estetisk behandling, og da vil man selv betale for behandlingen.

Uansett kan fillere eller Botox-behandling være en løsning som kan hjelpe mange med selvtillit og selvfølelse. Estetiske endringer kan gjøre at man er mer komfortabel med seg selv og opptrer mer selvsikkert i sosiale situasjoner. Råd fra lege er viktig for å være sikker på at valget man tar er det man egentlig ønsker.

Viktig med rådgivning i forhold til fillere

Fillere endrer utseendet, og man ser ikke alltid seg selv slik andre gjør det. Det er derfor viktig med råd og innspill i konsultasjon med lege for å være sikker på at man faktisk får det resultatet man ønsker. Når man investerer i utseendet, så er det viktig at man selv blir fornøyd. Inngrep i forhold til endringer i utseendet bør man tenke godt gjennom i forkant, og konsultasjon med lege kan hjelpe med å få de rette forventningene i forhold til en filler-behandling.

Med gode råd og et klart blikk i forhold til hvilket resultat man kan oppnå, så vil man kunne oppnå et perfekt resultat som er akkurat slik man hadde ønske om før man startet prosessen.

Hvem har nytte av fillere

Hvem er det som benytter seg fillere? Fillere kan passe for alle, kvinner som menn, for estetiske endringer som man måtte ønske. I noen tilfeller vil man kunne regne estetiske endringer som en medisinsk behandling slik at man kan få dekket en større andel av behandlingen. Dette kan for eksempel være på grunn av at medisinsk behandling har forårsaket at man trenger estetisk behandling i etterkant.

Medisinsk behandling er for mange grunnen til at man benytter seg av fillere eller annen type estetisk behandling. Botox-behandling kan for eksempel også være en del av en medisinsk behandling. Man kan for eksempel benytte seg av Botox for å stoppe nervesignaler til muskler som forårsaker spenningshodepine, eller man kan benytte det i forhold til å behandle muskelspasmer og liknende utfordringer.

Når man benytter Botox for å stoppe nerveimpulser, så vil dette hjelpe muskel utsatt for spenning eller spasmer å slappe av, og dette kan derfor være en løsning for å redusere plager som skyldes muskelspenninger. Botox-behandling er en reverserbar behandling, og man kan derfor benytte dette som en midlertidig behandling for når man har behov for midlertidig reduksjon i spenninger som kan gi varige resultater for spesifikke plager.

Før og etter botox filler behandling

Behandlinger i forhold til Botox og filler er mindre inngrep, og man kan derfor dra hjem kort tid etter behandlingen. Ofte vil man måtte benytte seg av nedkjølende omslag når injeksjonsbehandling er gjennomført.

Man må forvente at man kan få noen blåmerker og noen stikkmerker etter behandlingen. Disse forsvinner etter kort tid. Alt du trenger å tenke på etter behandlingen vil du få informasjon om slik at du ikke skal være usikker i forhold til hva som trengs når det gjelder etterbehandling.

Kort tid etter man har gjennomført denne typen behandling vil man raskt se resultatet man ønsket å oppnå. Når man har gjennomført konsultasjoner i forkant av behandlingen og gjennomført behandlingen, så tar det ikke mye tid før man ser resultatet man ønsket.

Kilde: https://www.spsh.no