Plastisk kirurgi gjøres uten kostnad for enkelte

Kosmetisk kirurgi blir mer og mer vanlig og terskelen til folk flest blir lavere jo vanligere det blir.

Plastisk kirurgi og plastikkirurgi brukes om hverandre og betyr det samme. Det er kosmetisk kirurgi og inngrep som gjøres for utseendes skyld og ikke på medisinsk grunnlag, eksempel:

  • Neseoperasjoner
  • Brystforstørring og brystløft
  • Fettsuging
  • Ansiktsløftning
  • Rumpeløft og rumpeforstørring

Så har man rekonstruktiv plastikkirurgi som gjøre på medisinsk grunnlag. Hensikten med rekonstruktiv plastisk kirurgi er å rette opp i:

  • Medfødte misdannelser
  • Gjenopprette etter skader, ulykker eller sykdom
  • Fjerning eller reduksjon av kreft

Både private klinikker og offentlige sykehus utfører plastisk kirurgi, men de offentlige sykehusene tar seg kun av rekonstruktive operasjoner. De private klinikkene spesialiserer seg på kosmetisk plastisk kirurgi som ikke gjøres på medisinsk grunnlag, men kan i visse tilfeller også utføre rekonstruktive operasjoner. Det skjer visst det ikke er tilstrekkelig tilbud eller kapasitet ved de offentlige sykehusene.

Hva slags plastisk kirurgi dekkes av staten?

Som hovedregel så dekker all plastisk kirurgi som gjøres på grunn av medisinske grunner av staten.

plastisk kirurgi dekkes av staten

Når det er snakk om rekonstruktiv kirurgi, så har man da rettigheter som ved andre typer sykdom som krever operasjon og sykehusinnleggelse. Man har da rett til sykemelding og andre typer av trygderettigheter som man måtte ha behov for.

Inngrep som en velger å ta fordi en ønsker det personlig og en gjør det ut ifra et ønske om å forbedre noe ved utseende, må en betale selv. Det betyr at en må dekke utgiftene til selve inngrepet, til utstyr som trengs i tiden før og etter i tillegg til at en må planlegge fri postoperativt.

Hvis en arbeider så må en planlegge å ta ut ferie eller finne en løsning sammen med arbeidsgiver i tiden etter hvor en må ta det med ro.

Inngrep som dekkes for noen, dekkes ikke for andre

Det kan være to personer som sliter med det samme problemet og ønsker samme operasjon. Den ene kan få det dekket av staten, mens den andre må betale hele gildet selv. Det kan virke veldig urettferdig, men man må oppfylle visse kriterier og problemet må være av en viss alvorlighetsgrad for at man får dekket kostnadene.

Tar man for eksempel tunge øyelokk som ofte utføres innen plastisk kirurgi, så kan man raskt se forskjellene. Mange har tunge øyelokk og enkelte opplever at tilstanden forverres med årene. Felles for de som har tunge øyelokk er at de plages med det at de konstant ser trøtt ut og det gjør øynene smalere.

Forskjellen går her ut på at de som opplever at synet forstyrres, de vil kunne få operasjonen dekket av staten. Andre som plages umåtelig og føler at de tunge øyelokkene skjemmer utseende vil mest sannsynlig måtte dekke utgiftene selv. Plastisk kirurgi er ofte svært kostbart, og for mange så kan det virke urettferdig.

Ved det kosmetiske inngrepet bukplastikk, vil mengden løs hud på magen samt konsekvenser av den løse huden være med på å avgjøre om man får operasjonen dekket.

Hvis man for eksempel har hudproblemer som ikke koreansk hudpleie kan løse, og får sår og andre hudplager, så er sannsynligheten stor for at plastisk kirurgi kan dekkes av staten gjennom det offentlige.

Operasjoner i utlandet

For de som ønsker å ta en eller annen form for plastisk kirurgi, men som må betale alt selv, så er det naturlig at en ønsker å få det så rimelig som mulig. Før man tar skrittet og kaster seg på et pakketilbud fra utlandet som tilbyr ferie kombinert med plastisk kirurgi, så er det en del en må tenke over.

Operasjoner i utlandet

Mange velger å reise til Tyrkia, Thailand, Tsjekkia eller et av de andre populære destinasjonene som tilbyr plastisk kirurgi på billigsalg. Hvis en overveier dette som et alternativ til å gjøre inngrep i Norge, så bør en gjøre gode forundersøkelser.

Forskjeller på norske og utenlandske klinikker

I Norge så er det ved lov krav om at alle kirurger som utfører plastisk kirurgi skal være spesialist. Det er også enkelt å sjekke opp alle kirurgene her i landet og se hva slags kvalifikasjoner de har. I svært mange andre land finnes ikke dette kravet.

Det er også få muligheter til å finne ut av hva slags formell kompetanse kirurgene ved de utenlandske klinikkene egentlig har.

Hva hvis det oppstår komplikasjoner? Gjennomgår man kosmetisk plastisk kirurgi i Norge så vil man være trygg ved at absolutt alle klinikkene her i landet er medlem av Norsk Pasientskade Erstatning. Det betyr at hvis man er så uheldig at man får skade på grunn av komplikasjoner, så vil en ha krav på erstatning.

Hvis man har reist på en såkalt pakketur til utlandet og komplikasjoner oppstår under eller etter plastisk kirurgi, så har man ikke den tryggheten. Man kan heller ikke berolige seg med at en har reiseforsikring. Det er svært få reiseforsikringer som dekker slike skader som er forårsaket av frivillige kosmetiske inngrep utenlands.

Kilder: