HMS angår alle på jobben

hms

De fleste har hørt ordene HMS og arbeidsmiljø og som regel er det noe som står skrevet i en perm på arbeidsplassen og et tema som tas opp på personalmøter og lignende.

En av årsakene til at arbeidsplassene skal ha en perm på HMS er et krav i arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter og organisasjoner skal drive med systematisk HMS (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid).

Dette er noe som bedrifter ofte får hjelp utenifra i form av en bedriftshelsetjeneste. Større organisasjoner og selskaper har gjerne egen intern HMS avdeling. Systematisk HMS arbeid skal forebygge og sikre mot skader og ulykker. Man jobber mot:

At ansatte sikres et godt og sunt arbeidsmiljø. Tilstrebe gode samarbeidsforhold. Legge til rette for god arbeidstakermedvirkning. Sikre god ledelse.Bedriftshelsetjeneste kan bistå med flere viktige ting

Ved å delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og på HMS møter kan de både rette fokus mot riktige områder og samtidig bistå med at arbeidstakermedvirkningen er god.

Når bedriftshelsetjenesten står for opplæring av ledelsen og ansatte i relevant lovverk, vil rammene settes for videre HMS arbeid.. Les mer

Hvorfor et godt webdesign er viktig for din bedrift

Webdesigner

I disse dager har webdesignindustrien blitt en viktig faktor når det kommer til å promotere en bedrift eller markedsføre et produkt.

Det er mennesker som faktisk klarer det ved hjelp av internett, men det er bedre å få hjelp av profesjonelle som jobber i et selskap som driver med tjenester som dette.

På grunn av at millioner av brukere utforsker internettet og prøver å finne måter de kan løse problemer på fra komforten av sitt eget hjem, har mange selskaper sett muligheten for å tjene penger på dette. Men da trenger du å ha en nettside med et bra og responsivt webdesign for å tiltrekke disse brukerne, som i siste instans blir dine kunder.

Reklameplakater og trykte annonser er gode kilder til promotering av et produkt, men mennesker i disse dager velger gjerne heller å sitte hjemme og søke på nettet etter tingene de trenger. En potensiell kunde vil definitivt sjekke nettsiden din først, og sammenligne den med andre nettsider, før han velger å gjøre business med deg.. Les mer

Profiler bedriften med bilreklame

Bilreklame

Ønsker du å nå ut til flere potensielle kunder for bedriften din, men har oppdaget at de fleste former for reklamering og profilering koster flesk? I så fall bør du vurdere bilreklame – det som ifølge ekspertene er den billigste reklameplakaten som finnes. Du kan f.eks plassere reklame på en lastebilkran. Spesielt hvis du i bedriften din har en eller flere kjøretøy som daglig farter rundt på norske veier, så er bilen en reklameplass som på en helt unik måte kan nå lokale kunder som er interessert i det du driver med. Kostnadene er heller ikke større enn resultatet. Betaler du for en heldekorering på bilen din, så vil bilreklame koste deg rundt 2-3 kroner dagen fordelt over et par-tre år. Det kommer du nok til å finne ut at det er verdt.

Det er heller ikke uten grunn at svært mange bedrifter i morgen driver med bilreklame, foliering og lignende tjenester. Det er nemlig stor interesse blant norske bedrifter for å profilere ens egen (eller andres) bedrift gjennom bilen, og følgelig er det også en stor priskonkurranse på dette markedet.. Les mer