15 MILL. TIL RESTRUKTURERING AV REISEMÅLSSELSKAP

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på reiseliv med NOK 25 millioner i statsbudsjettet for 2013. Av disse foreslås NOK 15 millioner avsatt til å etablere en ny incentivordning for å restrukturere og effektivisere reisemålsselskapene i landet, NOK 8 millioner foreslås bevilget til økt markedsføring av Norge som reisemål og NOK 2 millioner til tiltak for å legge tilrette for bruk av de norske pilegrimstradisjonene i reiselivssammenheng.

Tilsammen foreslås det å bevilge NOK 283 millioner til reiseliv over Nærings- og handelsdepartementets budsjett i 2013. Av dette foreslås NOK 260 millioner til Innovasjon Norges reiselivsarbeid, 4 millioner til reiselivsforskning under Norges Forskningsråd og NOK 2,1 millioner til Svalbard Reiseliv.

– Den rødgrønne regjeringen har uavbrutt økt satsingen på reiselivsnæringen kraftig. Vi har nær tredoblet reiselivsbevilgningene siden 2005. Med den betydelige summen som settes av til restrukturering av landets reisemålsselskaper, legger vi tilrette for økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen. Det offentlige bruker rundt en milliard i året på reiselivssatsingen. En bedre struktur vil få mye mer ut av disse midlene og dermed styrke næringen og arbeidsplassene, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

På høy tid med endringer i organiseringen av reisemålsselskapene

– Organisering av reiselivsnæringen er et av de viktigste områdene regjeringens nye reiselivsstrategi ”Destinasjon Norge” tar for seg. Det største tiltaket under organisering er strukturprosjektet. Prosjektet skal gjennomgå og foreslå endringer i organiseringen av reisemålsselskapene i Norge. Det er på høy tid med en endring dersom vi skal få mer ut av hver private og offentlige krone som investeres i reiselivsnæringen. Målet er økt verdiskaping og produktivitet i næringen, sier statssekretær i NHD, Roger Ingebrigtsen.

– Norges utgangspunkt som reiselivsnasjon er preget av to vesentlige faktorer: Vi har en unik natur, og vi er et av de landene i verden med høyest kostnadsnivå. Det er et mål for reiselivspolitikken at norsk reiselivsnæring leverer en kvalitet som er høy nok til å tiltrekke seg de kvalitetsbevisste og betalingsvillige turistene, sier Ingebrigtsen.

 

 

About hkp