200 REISELIVSBEDRIFTER MED HANE-SKILT

NETT Hanen_og_veihanen_02_1200_Foto_Ole_Jonny_TrangsrudBrems ned når du ser de brune hanene langs veien. Ikke for at det er noen fare for å kjøre på dem, men fordi disse veiskiltsymbolene viser vei til helt spesielle bygdeopplevelser. Skiltsymbolet har betegnelsen ”Gardsmat / bygdeturisme” og viser til overnattings- og serveringssteder, aktiviteter og gardsbutikker. Det er organisasjonen HANEN – som organiserer bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge – som godkjenner hvilke bedrifter som skal kunne bruke dette offentlige skiltsymbolet.

– Det er nå 200 bedrifter i Norge som er godkjent for å kunne bruke dette skiltsymbolet, sier daglig leder i HANEN, Bernt Bucher Johannessen.

Stadig flere virksomheter søker og får anledning til å ta skiltsymbolet i bruk. Det er ikke tvil om at god og effektiv skilting er en viktig del av arbeidet med å gjøre de mange spennende opplevelsene rundt om i bygde-Norge lettere tilgjengelige. Det er Statens vegvesen og Vegdirektoratet som har gitt HANEN i oppdrag å godkjenne de virksomhetene som skal kunne skilte med det brune hanesymbolet.

– Vi opplever en sterkt økende interesse for lokal mat, særpregede overnattingssteder og bygdeopplevelser av ulike slag, fortsetter Bucher Johannessen. – Da er det viktig at de som ønsker å benytte seg av disse tilbudene, lett blir klar over og finner frem til dem. Skiltet vekker oppmerksomhet og nysgjerrighet. Selv om det nå er 11 år gammelt, er det fortsatt mange som lurer på hva dette skiltsymbolet betyr.

– Uten tvil er også god og effektiv skilting med på å øke trafikksikkerheten, sier markeds- og mediesjef Ole Jonny Trangsrud i HANEN. – Mange spennende og populære reisemål i bygde-Norge ligger et stykke fra hovedveiene og kan være vanskelige å finne. Dessuten har en god del av disse heller ikke gate- eller veinummer. Usikre sjåfører som ikke vet hvor de skal kjøre og som kanskje kjører feil og må snu, kan lett skape trafikkfarlige situasjoner. Derfor er også god skilting viktig for trafikksikkerheten, avslutter Trangsrud.

Foto: Ole Jonny Trangsrud

About hkp