22% HØYERE HOTELLOMSETNING I MAI

Det var 1,49 millioner overnattinger ved norske hoteller i mai, en vekst på 12 prosent sammenlignet med mai ifjor. Både norske og utenlandske overnattinger gikk opp, med h.h.v. 14 og 5 prosent, viser Overnattingsstatistikken fra SSB.

Flere av de store, utenlandske markedene økte antall overnattinger, unntatt  Tyskland som falt med 7 prosent. Både USA og Japan gikk opp med h.h.v. 20 og 22 prosent. Sverige og Storbritannia økte med 2 prosent hver.

Kurs-/konferanse- og yrkesovernattinger økte med h.h.v. 23 og 14 prosent. Ferieovernattinger gikk opp med 6 prosent sammenlignet med samme måned ifjor.

Sammenlignet med mai 2010 gikk omsetningen for hotellene opp med 22 prosent, fra NOK 851 millioner til NOK 1035 millioner. Prisen per rom økte med 3 prosent, fra NOK 888 til 917.

Tallet på campingovernattinger gikk ned med 4 prosent, fra 724.000 til 696.000 overnattinger, fra mai ifjor til mai iår. Norske campingovernattinger gikk ned med 2 prosent, mens utenlandske campingovernattinger gikk ned med hele 14 prosent.

 I perioden januar – mai iår var det 9,18 millioner overnattinger ved norske overnattingsbedrifter, mot 8,97 millioner i samme periode ifjor. Norske overnattinger sto for 7,11 millioner i årets fem første måneder (6,87 mill. i samme periode 2010), mens utenlandske overnattinger utgjorde 2,06 millioner (2,10 mill. i samme periode ifjor).

 God mai for de nord-norske overnattingsbedriftene

Det er veldig gledelig og konstatere at Nord-Norge hadde en vekst i mai på hele 19 % og over 35.000 flere overnattinger enn i mai 2010, sier avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge.

I årets fem første måneder har Nord-Norge totalt en prosentvis vekst på 13 %, nesten 97.000 flere overnattinger i 2011 i forhold til 2010. Hittil iår har det vært en økning i antall utenlandske overnattinger på 12 %, mens nordmenn har hatt en vekst på 14 %.

Det var hotellene i Nord-Norge som sto for den største veksten og hadde over 36.000 flere gjestedøgn sammenlignet med mai 2010. Dette er en økning på 29 % ( Nordland + 19 %, Troms + 34 % og Finnmark + 41%).

Hotellenes utenlandstrafikk har økt med hele 23 %, hvorav Nordland, Troms og Finnmark har hatt en økning på hhv. 6 %, 55 % og 17 %. Så langt iår har de nord-norske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 18 % og en økning i utenlandstrafikken på 23 %. Tilsvarende tall for Norge er h.h.v. +6 % og 0 %.

– Det viser seg at mai har vært en veldig god måned for hotellene i landsdelen. For Troms sitt vedkommende, som hadde en vekst på hele 34 % på totale hotellgjestedøgn og pluss 55 % på utenlandske gjestedøgn, må det sies at Tromsø hadde en borerigg liggende til vedlikehold, noe som gjorde at hotellene hadde godt belegg, sier avdelingsdirektør Geir Solheim.

Overnattingsbedriftene på Svalbard hadde nesten 8800 overnattinger i mai, dette er over dobbelt så mye som samme måned ifjor. Det norske markedet sto for den største økningen, fra 3000 overnattinger i mai 2010 til 7400 i mai 2011. Utenlandske overnattinger økte med 9 % i samme periode.

About hkp