300.000 FLERE HOTELLOVERNATTINGER ETTER 8 MÅNEDER

I august var det 2,27 millioner overnattinger ved norske hoteller, en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med august ifjor. Antall norske hotellovernattinger steg med 3 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned 6 prosent i samme periode, ifølge SSB.

Sammenlignet med august 2011 gikk losjiomsetningen for hotellene opp 4 prosent, til NOK 1232 millioner. Oppnådd pris per rom steg i samme periode fra NOK 830 til NOK 847. Yrkesovernattinger, samt kurs- og konferanseovernattinger steg med h.h.v. 4 og 3 prosent, mens ferie- og fritidsovernattinger gikk ned 3 prosent.

I august var det totalt sett 4,02 millioner overnattinger ved alle norske overnattingssteder. Dette er en nedgang på 11.000 overnattinger i forhold til samme måned året før. Norske overnattinger gikk opp 3 prosent, mens utenlandske overnattinger falt med 6 prosent.

I perioden januar-august 2012 var det 22,5 millioner overnattinger ved alle norske overnattingssteder. Dette er en økning på 1,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2011. Hoteller og andre overnattingsbedrifter gikk opp fra 13,7 millioner til 14 millioner overnattinger.

Foto: Hotel Alexandra, Loen

About hkp