41% TROR PÅ BEDRE VINTERSESONG

Innovasjon Norges turistbarometer viser at 50 prosent av danskene forventer en nedgang i volum foran årets vintersesong. Nå skal økt satsing i Danmark og nordlysturisme redde årets vintersesong.

Forventningene til årets vintersesong er moderate, men likevel de høyeste målt siden inngangen til vintersesongen 2008, da finanskrisen var et faktum, viser Innovasjon Norges turistbarometer.

– Mye tyder på at nordlysturisme skaper forventninger i et ellers usikkert vintermarked, sier Per-Arne Tuftin, (bildet) reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Blant respondentene i undersøkelsen er det 41 prosent som venter at neste års vintersesong blir bedre enn årets, mens 18 prosent tror at resultatene blir dårligere. 42 prosent forventer at resultatet blir uendret.

Forventet nedgang fra Danmark
I Danmark, Norges største vintermarked, venter hele 50 prosent av respondentene et lavere volum enn ifjor. – Dette kan få uheldige utfall for vintersesongen. Årets lave forventninger kommer på toppen av en nedgang i det danske markedet på 11 prosent ifjor vinter. Innovasjon Norge satser nå stort i Danmark for å lokke flere vinterturister til Norge, forteller Tuftin

Selv om det råder usikkerhet blant skidestinasjonene skaper nordlysturisme en økt vintertrafikk.

Hurtigruten er blant de svært positive i undersøkelsen, hele 84 prosent venter bedre resultat iår. Dette kommer på toppen av fjorårets gode resultater.

– Mye tyder på at nordlys og nordlysturisme stadig blir mer populært og er med å trekke forventningene opp blant incoming turoperatører, sier Tuftin.

Mange håper nå at bunnen ble nådd i vintersesongen 2011. Fjorårets vintersesong var preget av kulde og snemangel tidlig i sesongen, i tillegg til en sterk norsk krone. Samtidig var det få fridager i julen og en sen påske. Antall kommersielle gjestedøgn fra utlandet gikk ned med to prosent i vintersesongen 2011, sammenlignet med 2010.

 

About hkp