6,6 MILLIONER KOMMERSIELLE GJESTEDØGN I JULI

Tall fra SSB viser at det var i underkant av 6,6 millioner kommersielle gjestedøgn i juli, måneden med høyest turisttrafikk. Det er totalt fem prosent flere enn juli i fjor. Norske gjestedøgn økte med tre prosent, og utenlandske med syv prosent.

– Dette er sjette året på rad vi ser oppgang i juli. Det er veldig positivt at både nordmenn og utlendinger legger sommerferien til Norge, sier Bente Bratland Holm (bildet), reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. – Men enda mer positivt er det at veksten også kommer i månedene før. Det gjøres en stor innsats for å spre turisttrafikken til Norge utover hele året, og tallene så langt i 2019 tyder på at det fungerer.

At både internasjonale og norske gjester i økende grad velger å bruke feriedager og -penger i Norge er positivt for norsk økonomi og arbeidsplasser. Reiselivsnæringen sysselsetter 166.400 personer i både distrikt og by, og de 177 milliardene som er samlet turistkonsum, bidrar til 4,3 prosent av Norges brutto nasjonalprodukt.

Med vedvarende lav kronekurs legger flere utenlandske turister ferien til Norge. Det har vært – og er fortsatt – gunstig for utenlandske turister å reise til Norge, og for nordmenn å feriere hjemme.

Blant utlendingene var det flest tyske kommersielle gjestedøgn i juli, i alt 549.491 (+8%), på de neste plassene fulgte:

Nederland   236.899 (+6%)

Sverige       228.758  (+11%)

USA           177.486  (+18%)

Danmark    110.386  (-2%)

Frankrike   106.081  (+11%)

Kina             91.409  (+6%)

UK               74.164  (-1%)

About hkp