$ 7 MILLIARDER I FLYPROVISJONER

Det er ikke bare hotellene som er på kollisjonskurs med nettdistribusjonssystemene. Flyselskapene har generelt sett problemer med lønnsomheten, mens de globale distribusjonssystemene (GDS) gjør gode penger. GDS’ene tar en provisjon på rundt $12 for en tur/retur flybillett. Totalt betaler verdens flyselskaper $ 7 milliarder i provisjoner til GDS-selskapene årlig. Det er mer enn dobbelt så mye som beregnet totalt overskudd for inneværende år, som er $ 3 milliarder, ifølge The Economist.

Lavprisflyselskapene har sørget for så sterk konkurranse innen luftfarten at bare de færreste flyselskapene kan oppvise overskudd av betydning. En strategisk bommert flyselskapene gjorde var å selge seg ut av GDS’ene. SAS, Lufthansa, Air France og Iberia har solgt de fleste av sine aksjer i Amadeus, det største GDS-systemet, som de startet i 1987. Idag sitter Lufthansa og Air France igjen med ca 7% av aksjene hver, Iberia har 0,8% og SAS 0%. American Airlines solgte Sabre, British Airways og KLM solgte seg ut av Galileo, to av de andre store GDS’ene.Omtrent samtidig sluttet flyselskapene å betale provisjoner til reisebyråene. Dermed ble byråene avhengige av GDS’ene, som både gir dem en del av provisjonen, samt selve reservasjonssystemene, både hardware og software. Flyselskapene forsøker naturligvis å få passasjerene til å booke på egne nettsider, men mindre enn halvparten av bookingene foregår der.

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA arbeider nå intenst med GDS’ene for at de skal oppdatere sine bookingsystemer, slik at alle de nye ekstravalgene (setevalg, innsjekket bagasje, betalingsløsninger,etc.) som flyselskapene har innført for å kunne ta ut høyere total billettpris og dermed forbedre bunnlinjen, skal bli bookbare.

 Foto: Lufthansa

About hkp