7 NYE NORSKE DESTINASJONER BÆREKRAFT-SERTIFISERT

Syv nye reisemål har mottat Merket for bærekraftig reisemål av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. De syv reisemålene føyer seg med dette inn i rekken av 15 norske destinasjoner som jobber systematisk for en mer bærekraftig utvikling i reiselivet.

Destinasjonene som i dag mottar Merket for bærekraftig reisemål er Femund Engerdal, Idre, Lindesnesregionen, Lillehammer, Lyngenfjorden, Lysefjorden og Sälen.

– Det store engasjementet rundt merkeordningen viser at norske reiselivsdestinasjoner tar bærekraftig utvikling på alvor. Gjennom samarbeid med andre deler av næringslivet og kommunene, kan reiselivsnæringen på denne måten bli en positiv bidragsyter til verdiskaping og arbeidsplasser, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi ønsker å gratulere disse syv reisemålene som har lagt ned et stort arbeid med mål om en bærekraftig utvikling. Med hele syv nykommere stiller Norge sterkere som et bærekraftig reisemål og gir reisemålene et bedre grunnlag for ansvarlige valg fremover, sier Ingunn Sørnes, spesialrådgiver i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge har utviklet og tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig lokal reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Prosessen eies og drives av et lokalt eller regionalt reisemål- eller destinasjonsselskap.

Tidligere i år ble den norske standarden «Bærekraftig reisemål» godkjent av det internasjonale organet Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Norge er med dette ett av få land som har en godkjent nasjonal standard for bærekraft i reiselivet.

Bilde: Lyngenfjorden. Foto: Wikimedia Commons

About hkp