8000 FRANSKE HOTELLER I NYTT KLASSIFISERINGSSYSTEM

Frankrike innfører nå et nytt klassifiseringssystem for hoteller. Det kjente blå skiltet skiftes nå ut med nye skilt, som for 1 til 4-stjerners hotellers vedkommende er røde og for 5-stjerners gullfarvet. Palace-hotellene får et skilt med ordlyden Palace. Kategoriene 0* og 4*Lux er tatt vekk.

Dette er oppfølgningen av Novelli-loven fra 2009, hvor det ble bestemt å forbedre hotellenes kvalitet og servicenivå, ved å gjøre det enklere for gjesten å forstå hva man kan forvente.

Det er i det nye klassifiseringssystemet 246 kriterier (mot før 30 ), som omfatter såvel bygningens kvalitet, som service, teknologi og de ansattes språkferdigheter, samt tilgjengelighet for bevegelseshemmede.

Pr. idag er de første 8.000 hoteller blitt kvalifisert etter det nye systemet og målet er å nå 10.000 innen utgangen av 2012.

FOTO:

Hôtel du Palais Imperial Resort & Spa i Biarritz, et av foreløpig 12 hoteller i Palace-klassen.

 

About hkp