ACCORHOTELS – REKORDHØY ORGANISK VEKST, LAVERE ANDEL EIERSKAP

Med stabil drift og dynamisk utvikling i 2018, leverer AccorHotels et meget sterkt årsresultat:

Inntekt: økning på 16,9 prosent til 3610 millioner euro (NOK 36,9 milliarder), (vekst på 8,8 prosent like-for-like).

EBIT (Earnings before interest and taxes): økning på 14,5 prosent til 712 millioner euro (NOK 7,29 milliarder), (vekst på 8 prosent like-for-like).

Netto resultat: konsernandel på 2233 millioner euro (NOK 22,9 milliarder).

588 åpnede hoteller med totalt 100.000 rom (oppkjøp og organisk vekst)

I 2018 inngikk AccorHotels inngår avtale med Mövenpick Holding og Kingdom Holding, om et oppkjøp av Mövenpick Hotels & Resorts for totalt 482 millioner euro (NOK 4,9 milliarder). De kjøpte Mantra Group for totalt 830 millioner euro (NOK 8,5 milliarder) og solgte 57,8 prosent av AccorInvests kapital til formuefond og private investorer.

– Årsresultatet gjenspeiler en dyp transformasjon innen AccorHotels, ikke minst gjennom salg av eiendomsdivisjonen vår og takket være et stort antall nye oppkjøp. Vi presenterer igjen nye rekordnivåer, som er helt i tråd med målsetningene våre. AccorHotels fortsetter å vokse gjennom økte globale markedsandeler og konsolidering av balanseregningen, sier Sébastien Bazin (bildet), styreformann og konsernsjef i AccorHotels.

AccorHotels har i 2018 hatt god suksess i flesteparten av nøkkelmarkedene sine. Selskapet fortsatte sin transformasjon mot lavere andel eierskap gjennom salg av 64,8 % av AccorInvest, samt en rask omfordeling av kontantstrømmer fra viktige oppkjøp. Takket være en rekordhøy organisk vekst på nesten 44.000 nye rom (300 hoteller), avsluttet AccorHotels året 2018 med en hotellportefølje på 703.806 rom (4780 hoteller). I tillegg er det nå 198.000 nye rom (1118 hoteller) under bygging, hvorav 78 er i vekstmarkeder og 49 % i Asia og Oseania.

About hkp