Alkohol, motedop og trendskifte

Bruk av narkotiske stoffer et stort problem i samfunnet vårt, men mange glemmer at alkoholen er et mye mer utbredt rusmiddel som fører til store helseskader og sosiale utfordringer. Mange sliter med store avhengighetsproblemer til alkohol og får livet ødelagt som følge av dårlig helse og store sosiale og økonomiske problemer som følge av forbruket.

Motedop og trendskifte

Alkoholrus er mer utbredt enn narkotisk rus

Bruk av narkotika er et stort problem og har mange ofre med ødelagte liv og nedbrutt helse. Men alkoholrus er mer utbredt enn vi tenker over. Alkoholen ødelegger mange flere liv og skaper større sosiale problemer enn narkotika. Det finnes utallige helseproblemer knyttet til alkohol i tillegg til dem direkte knyttet til alkoholisme. Både direkte og indirekte gjør alkoholen stor skade på familier og personer. Fyllekjøring er for eksempel en indirekte følge som krever flere menneskeliv hvert år. Mange personer lider av alkoholproblemer uten å vite det eller ville innrømme det for seg selv. Behandlingssentre hjelper mange med alle nivåer av alkoholproblemer hele tiden.

Motedop og trendskifte

De siste tiårene har vi opplevd et skifte i hvem som bruker rusmidler og hvordan. Det er stadig flere som bruker motedop enn tidligere. I mange nattklubbmiljøer er det blitt et stor press på narkotiske stoffer fremfor kun alkohol. Tilbudene er mange og presset er stort for å prøve. Det har utviklet seg til å bli vanlig med forskjellige typer dop også på arbeidsplasser og i finansielle miljøer, og dette er ikke lenger avgrenset til private hjem eller til tunge narkotiske miljøer. Når rus blir en trend blir problemene normalisert og konsekvensene kan ta lenger tid for å komme frem i lyset. Flere kan ha behov for behandling på f.eks et senter som VAL-BO Behandling, men mange innser ikke at de har problemer.

Når rusen fører til svik og voldelige tendenser

Høyt forbruk av alkohol eller narkotiske stoffer blir enda mer forsterket når rusen fører til vold og svik. Effekten av rus er forskjellig hos oss alle. Oppførsel endrer seg og vår vurderingsevne svekkes. Noen får voldelige tendenser av rus og kan skade seg selv eller andre. Ofre for voldshandlinger fra rusede personer er i noen tilfeller tilfeldige personer og andre ganger kan en liten og uskyldig provokasjon forårsake valg av offer. Utfallet er i noen tilfeller store skader og andre ganger dødelig. Det er dessverre ikke sjelden at volden går ut over de som står de rusede nærmest. Livspartnere er ofte de som får føle rusens effekt i form av vold og dermed svik. Dette er ofte situasjoner som rammer hardest da det innebærer sterke følelser. Uansett hvem som blir offer er de ofte uskyldige parter i feil situasjon. Ikke bare er fysisk vold et resultat av voldelig rus, men mangelen på dømmekraft fører også til voldtekt og psykisk vold. I mange tilfeller av vold i hjemmet kan det være vanskelig å få hjelp og vanskelig for offer å komme unna.

Rusen og livskvalitet

Rusen og livskvalitet henger veldig ofte nært sammen. Inntil et visst nivå får man inntrykk av at alkohol øker livskvalitet, men når avhengighet, samt psykiske og fysiske problemer slår til, kan situasjonen bli en annen. Et sundt forhold til alkohol til mat og hygge kan gi økt livskvalitet hos den som setter pris på dette. Men for mange har man for lengst kommet over på andre nivåer og problemene kommer frem i lyset. Det som tidligere var livskvalitet kan oppleves som en stor og uoverkommelig byrde.

Alkohol er gjerne et større problem og er mer utbredt enn narkotika. Men problemene man opplever med alkohol kan være like store for den avhengige som narkotika er for den narkomane.