AMADEUS OG VISA I SAMARBEID FOR Å BEKJEMPE SVINDEL VED REISEKJØP

Med dette samarbeidet vil Amadeus kunne hjelpe den globale reiseindustrien med å oppfylle vilkårene i EUs betalingstjenestedirektiv, Payment Services Directive 2 (PSD2), med sterkere autentisering og bedre beskyttelse mot svindel, uten at det påvirker betalingsopplevelsen. Amadeus har dratt nytte av CyberSources kompetanse innen håndtering av betaling, autentisering og svindel, i kombinasjon med mer data og avansert maskinlæring.

Ifølge Den europeiske sentralbanken utgjør kortsvindel på nett i Europa tilsammen 1,3 milliarder euro hvert år. Det er grunnen til at direktivene PSD2 og Regulatory Technical Standards (RTS) krever såkalt Strong Customer Authentication (SCA). Dette innebærer innføring av tofaktorautentisering for de fleste elektroniske betalinger som gjennomføres innenfor EØS-området. På bakgrunn av dette har Amadeus nå innledet et samarbeid med Visas betalingsplattform CyberSource, for å tilby den globale reisebransjen flere nye, avanserte funksjoner for håndtering av betaling og svindel.
Samarbeidet vil hjelpe reisebyråer å forberede seg til SCA, redusere risikoen for svindel og minimere det nye direktivets potensielle påvirkning på kundeopplevelsen når tofaktorautentiseringen innføres.

RTS krever at betaleren for de fleste elektroniske betalinger innefor EØS må kunne bevise sin identitet ved hjelp av minst to av følgende metoder:

noe kjøperen vet (for eksempel PIN-kode)

noe kjøperen har (for eksempel SIM-kort eller mobiltelefon)

noe kjøperen er (for eksempel fingeravtrykk)

For å hjelpe reisebyråer å oppfylle SCA-kravene, vil CyberSources autentiseringsløsning 3-D Secure (3DS) 2 bli integrert med Amadeus’ betalingsplattform. Denne løsningen inneholder nye funksjoner, som gir et godt grunnlag for at reiseselgere og deres bankforbindelser kan støtte SCA, uten at det går på bekostning av en rask og effektiv betalingsopplevelse.

– I likhet med mange andre bransjer står reisebransjen overfor en ny epoke som formes av ny teknologi og nye regelverk, kombinert med nye krav fra forbrukerne om effektivitet og enkle transaksjoner, sier Justin Fraser, Head of CyberSource Europe. Det er viktig å kunne tilby en sømløs betalingsopplevelse, samtidig som vi oppfyller nye tilsynskrav og håndterer autentisering og svindelforsøk på en effektiv måte.

About hkp