BESTE KVARTALSRESULTAT FOR NORWEGIAN

Norwegian hadde et resultat før skatt på nærmere 900 millioner kroner i 3.kvartal 2012. Dette er selskapets beste resultat frem til nå, og en forbedring på 187 millioner fra året før. Nye fly har spart selskapet for 28 millioner kroner i drivstoff sammenlignet med samme kvartal ifjor. Innsparingene selskapet selv gjør blir motvirket av en ekstraregning på 25 millioner kroner som følge av flygeledermangelen hos Avinor.

Norwegian transporterte nærmere 5,2 millioner passasjerer i 3. kvartal 2012. Det er 580.000 flere enn i samme periode ifjor, også det ny rekord for selskapet. Kvartalet er også preget av en høy fyllingsgrad på 82 prosent. Hver passasjer fløy i snitt lenger, hvilket reflekteres i at passasjertrafikken (RPK) økte med hele 17 prosent i 3. kvartal, mens setekapasiteten (ASK) gikk opp med 20 prosent.

– Vi er svært godt fornøyd med dette resultatet som er det beste vi har levert i absolutte kroner. Tallene viser også at kapasitetsveksten har vært godt tilpasset markedet. Fyllingsgraden holder seg høy og trafikkveksten er meget god, sier adm. dir. Bjørn Kjos.

Nye baser i London og Alicante
Norwegian fortsetter å fase inn flere fabrikknye fly, 13 Boeing 737-800 i 2012 og 14 i 2013. Det åpner for nye vekstmuligheter utenfor Skandinavia. Norwegian har besluttet å etablere ny base i London (Gatwick) og Alicante. Fra basen i London vil Norwegian i første omgang fly til en rekke destinasjoner rundt Middelhavet.

Utvalgte nøkkeltall 3. kvartal 2012 (3. kvartal 2011)

Antall passasjerer: 5,2 millioner (4,6 mill.)

Omsetning: 4,2 milliarder kroner (3,4 milliarder kroner)

Fyllingsgrad: 82 prosent (84 prosent)

EBITDAR: 1,097 millioner kroner (1,206 mill kroner)

EBITDA: 822 millioner kroner (1,001mill kroner)

EBT: 873 millioner kroner (686 mill. kroner)

Nettoresultat: 628 millioner kroner (495 mill. kroner)

About hkp