BETYDELIG TILBAKEGANG FOR NORSKE HOTELLER PER 31./7 OG I JULI

OPPDATERT 7.9 kl.14.25

SSB-tallene for juli foreligger nå og viser at hotellnæringen i Norge, til tross for en relativt god juli med solid fremgang for norske gjestedøgn, så var ikke fremgangen sterk nok til å demme opp for det betydelige frafallet av utenlandske gjestedøgn (-83% i juli).

Gjestedøgnsutvikling  norske hoteller juli 2020 vs 2019 (1000)

Juli 2020 2019 2020   Endring ∑ per 31/7 2019 2020 Endring/anm.
Norge totalt gjestedøgn 3367 3066 -9%   14686 9155 -38%
Norske gj døgn 2113 2857 35%   10369 7719 -26%
Utl. gj.døgn 1254 208 -83%   4317 1436 -67%
Rompris snitt 964 1102 14%   983 1005 2%
Belegg 66,6% 62,9% -3,7   55,6% 41,0% -14,6
RevPAR kr 642 693 8%   547 412 – 25%
Losjiomsetning 1000 kr 1703 1643 -3,5%   9387 5813 -38%

RevPAR  = inntekt per tilgjengelige rom

Kilde SSB

7/9-20

PEW/ia

About hkp