BODØ MED KNALL-TALL I MAI

Den multinasjonale NATO-øvelsen Arctic Challenge Exercise, gav svært gode tall for hotellene i Bodø.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Tallene fra Benchmarking Alliance viser at det var 13 dager i mai med fulle eller tilnærmet fulle (>97 % belegg) hoteller.

Bodø utmerket seg ellers med:

– høyest gjennomsnittlig rombelegg* (kapasitetsutnyttelse) med 77,6 %

– høyest gjennomsnittlig rompris** med 1 209 kr.

– høyest RevPAR*** med 938 kr.

– kraftigst vekst i romprisene (+25,7 %)

– sterkest utvikling i rombelegg og antall solgte rom (begge +30,7 %)

– høyest vekst i RevPAR, hele 64,3 %

Hele 10 av 11 norske storbyer hadde vekst i hotellrombelegg og antall solgte rom fra mai i fjor. Det slo nok heldig ut at årets mai-utgave bød på 1 helligdag mindre og 1 “inneklemt” dag mindre enn fjorårets.

Se grafikk og utfyllende informasjon i kommende juniutgaven av HRR.

(*)      Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

(**)     Rompris er her losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. «Moms» og frokost tilkommer.

(***)    RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom

 

About hkp