BW HOTELS & RESORTS I SKANDINAVIA BLIR BWH HOTEL GROUP AB

Hotellene i Best Western Hotels & Resorts har stemt gjennom en endring i selskapsstrukturen, som innebærer at hotellene fra og med 1. januar 2020 skaper et aksjeselskap, hvor hotelleierne blir aksjonærer i det nye selskapet. Formålet med denne endringen er å styrke porteføljen, i en bransje der konsolidering og oppkjøp endrer hele hotellandskapet.

I februar i år kjøpe Best Western Hotels & Resorts den verdensomspennende hotellkjeden WorldHotels, hvor blant annet Tivoli Hotel i København og Gothia Towers i Gøteborg inngår. Med oppkjøpet har Best Western Hotels & Resorts skapt mer bredde i sin hotellportefølje, siden de nå også kan tilby hotellopplevelser i premiumsegmentet. Kjeden rommer nå 17 varemerker, som hver for seg henvender seg til ulike segmenter under én og samme paraply.

Nå bytter kjeden navn til BWH Hotel Group Scandinavia AB for å tydeliggjøre den brede porteføljen selskapet representerer. Navnet BWH Hotel Group er en sammenfatning av Best Western og WorldHotels. Samtidig skapes et aksjeselskap hvor de ulike hotelleierne blir aksjonærer.

– Vi har kjent et økt behov for å kunne handle raskere i en tid hvor hotellandskapet endres, og flere og flere hoteller konsolideres i de store kjedene. Våre hoteller eies og drives av lokale entreprenører og med stiftelsen av det nye selskapet, blir de enda mer delaktige, samtidig som det gir oss som selskap og organisasjon større handlingsfrihet, sier Johan Kukacka (bildet), CEO for BWH Hotel Group i Skandinavia.

Det nye selskapet, BWH Hotel Group, omfatter 4700 hoteller rundt om i verden, hvorav 160 ligger i Skandinavia. Den skandinaviske virksomheten går dermed fra å være en økonomisk forening til å bli et aksjeselskap med oppstart 1. januar 2020.

About hkp