CAMPING-VEKST SOM FØLGE AV NASJONALT SAMARBEID

5 Bransjenytt 1 Camping StolpestadEt nasjonalt, treårig samarbeidsprosjekt for norske campingbedrifter har gitt gode økonomiske resultater for bedriftene.

43 campingbedrifter fra hele landet har siden 2013 deltatt i «Nasjonalt nettverk for campingnæringen». NHO Reiseliv, NHO Innlandet og Norsk Turistutvikling står bak prosjektet, som har som mål å gjøre norsk campingnæring mer attraktiv og lønnsom.

Markedsundersøkelser, kurs og erfaringsutveksling står sentralt i prosjektet, som ble avsluttet på forsommeren. Samarbeidet har gitt resultater, viser beregninger som Norsk Turistutvikling har gjort.

De 43 campingbedriftene i nettverket fikk et gjennomsnittlig driftsresultat på NOK 757.000 i 2014 og NOK 844.000 i 2015. Landsgjennomsnittlig driftsresultat for campingbedrifter som er organisert som aksjeselskap, var til sammenligning NOK 370.000 i 2014. Det viser regnskapstall som Norsk Turistutvikling har hentet ut fra Proff.no.

– Utviklingen hos de som deltar i campingsamarbeidet er bedre enn det som er snittet for bransjen. Det skyldes at aktørene har blitt mer markedstilpasset, de har hevet kvaliteten på eget produkt og dermed økt inntjeningen. Vi er imponert over utviklingen som har vært siden vi startet dette arbeidet, sier Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv.

Bikket millionen

Føllingstua Camping og Kolonihage, som ligger ved Snåsavatnet utenfor Steinkjer i Nord-Trøndelag, er en av bedriftene som både har fått flere gjestedøgn og høyere driftsresultat siden nettverksprosjektet startet i 2013.

Campingbedriften registrerte 4725 gjestedøgn og fikk et driftsresultat på NOK 784.000 i 2013. I 2015 registrerte bedriften 7897 gjestedøgn – 67 prosent mer enn i 2013 – og et driftsresultat på NOK 1.176 866. Det er en styrking av driftsresultatet på 50 prosent fra 2013.

– Nettverksprosjektet har vært en meget stor inspirasjon og hjelp. Gjesteundersøkelser har vært et særlig bra middel for å få tilbakemeldinger og forbedre produktet vårt, sier Aud Kristin Rømo, som driver Føllingstua Camping og Kolonihage sammen med ektemannen Gaute.

Investeringslyst

De 43 bedriftene som har deltatt i campingnettverket, investerte i gjennomsnitt NOK 1,5 millioner i 2015. Aurdal Fjordcamping og Hytter i Valdres i Oppland er en av bedriftene som investerte i den størrelsesordenen i fjor.

– Den siste tiden har vi investert i et nytt bryggeanlegg til NOK 1,2 millioner, og vi har bygd to nye hytter. I nær fremtid skal vi også bygge ut cirka 50 nye døgnplasser for bobiler og campingvogner like ned til Aurdalsfjorden. I samme byggeprosjekt blir det reist et nytt sanitæranlegg, som har et kostnadsoverslag på 5-6 millioner, sier Knut Sundet, som driver bedriften sammen med Jan Opheim.

De er svært fornøyd med å ha deltatt i campingprosjektet.

– Vi har høstet veldig gode erfaringer. Det har vært veldig nyttig å besøke og lære av andre campingplasser. Vi har også fått ny innsikt i å drive campingplass og bedre kjennskap til de lover og regler som gjelder, sier Opheim.

Vil ha med fylkeskommunene på campingløft

Innovasjon Norge har støttet «Nasjonalt nettverk for campingnæringen» med NOK 750.000 i hvert av de tre prosjektårene. Nå frir Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv til fylkeskommunene for å etablere et nytt prosjekt. Det skal blant annet handle om hvordan natur- og kulturopplevelser kan bli en viktigere del av campingproduktet.

– Alle fylkeskommuner som har deltagerbedrifter i nettverket, inviteres til å delta i et nytt prosjekt med nye oppgaver. Det innebærer at den enkelte fylkeskommune blir søkt om midler for «sine» deltagerbedrifter. Vi har foreløpig hatt kontakt med fire-fem fylkeskommuner, og tilbakemeldingene er positive, sier Kjell Ove Solbakken, daglig leder i Norsk Turistutvikling.

Han mener det er et stort behov for å fortsette å utvikle norsk campingnæring.

– Bakgrunnen for dette prosjektet er at det har vært – og fremdeles er – behov for å gjøre campingnæringen mer attraktiv. Det gjelder både blant bedriftene selv og utad til offentlige myndigheter, finansinstitusjoner, turister og folk flest. Vårt mål er å få flere til å overnatte ved norske campingbedrifter og dermed øke lønnsomheten i denne viktige distriktsnæringen. Det vil også gi positiv effekt og ringvirkninger for omkringliggende lokalt næringsliv, sier Solbakken.

 

FAKTA OM CAMPING

*Totalt antall gjestedøgn for norske campingplasser i 2015 var 7,1 millioner. Drøyt 1,4 millioner av disse var utenlandske overnattinger.

* Nordmenn er det største markedet for norske campingplasser. Tyskland er det desidert største utenlandske markedet med Nederland på annenplass. Dernest følger Sverige og Danmark.

*Oppland er landets største campingfylke med 868.605 overnattinger i 2015.

* 70 prosent av trafikken er i sommermånedene juni-august.

*Det er cirka 780 statistikkpliktige campingbedrifter i Norge.

*En campinggjest i Norge bruker i snitt NOK 620 i døgnet, ifølge fire forbrukerundersøkelser som er gjennomført i Nordland, Oppland, Møre og Romsdal og Telemark og Agder-fylkene i perioden 2006-2012.

 

Foto: Stolpestad Camping i Stavern i Vestfold

About hkp