DANSKE VINTERTURISTER SVIKTER NORSKE HOTELLER

I februar var det 1,39 millioner overnattinger ved norske hoteller, en oppgang på 4 prosent sammenlignet med februar ifjor. Tallet på norske overnattinger økte med 6 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 4 prosent, ifølge Overnattingsstatistikken fra SSB.

De store utenlandske markedene gikk tilbake i februar, til tross for at måneden hadde halvparten av Ski VM. Størst nedgang hadde Danmark med 16.447 færre overnattinger, tilbake12 prosent til totalt 116.603 overnattinger. Unntaket var Tyskland, som hadde en økning på 1 prosent til vel 23.000.

Yrkes- og ferieovernattinger gikk opp med h.h.v. 8 og 2 prosent, sammenlignet med samme måned ifjor, mens kurs- og konferanseovernattinger var omtrent uforandret.

Sammenlignet med februar 2010 gikk omsetningen for hotellene opp med over 9 prosent, fra NOK 761 millioner til NOK 833 millioner, mens prisen per rom gikk opp med 2 prosent, fra NOK 866 til NOK 885.

 

I årets to første måneder var det ialt vel 2,5 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på 5 prosent. Norske overnattinger økte med 7 prosent, mens utenlandske hadde en tilbakegang på 2 prosent.

Det er særlig det danske vinterturismemarkedet som har sviktet iår. Totalt antall danske overnattinger i årets to første måneder var nesten 173.000, det er en tilbakegang på 11 prosent fra samme periode ifjor. Både britiske og nederlandske overnattinger gikk tilbake med ca. 5000 hver, til h.h.v. 65.409 og 20.844 overnattinger. Fra Sverige var det en økning på 4 prosent til ialt 100.528. Tyske overnattinger økte også med 5 prosent, til ialt 45.066.  

 

MEGET GOD FEBRUAR I NORD-NORGE

De nordnorske overnattingsbedriftene hadde 144.000 overnattinger i februar, hvilket er en økning på 17.000 overnattinger sammenlignet med samme måned ifjor. Nord-Norge hadde en økning på hele 14%. Den norske trafikken har økt med 12% og utenlandstrafikken har økt med hele 22%. I årets første to måneder har nordnorske overnattingsbedrifter hatt en trafikkøkning på 11%.

Overnattingsbedriftene på Svalbard hadde 4800 overnattinger i februar, en nedgang på 2% i fht. samme måned ifjor. I årets to første måneder har Svalbard hatt en nedgang på 6% i forhold til fjoråret.  

Hotellene i Nord-Norge har nesten 19.000 flere gjestedøgn sammenlignet med februar 2010. Dette er en økning på 17%. Hotellenes utenlandstrafikk har økt med 19%, hvorav Nordland, Troms og Finnmark har hatt en økning på hhv. 10%, 29% og 3%. Så langt iår har de nordnorske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 15% og en økning i utenlandstrafikken på 21%.

I fht. formål har de nordnorske hotellene i februar hatt en positiv utvikling i alle segmenter sammenlignet med utviklingen i Norge som helhet. Kurs- og konferansetrafikken har økt med 26% (Norge 0%), yrkestrafikken har økt med 13% (Norge + 8%) og ferie- og fritidstrafikken har økt med 21% (Norge + 2%).

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier at februartallene bekrefter de siste måneders positive utvikling av utenlandstrafikken til Nord-Norge. – Det er også positivt å registrere at forretningstrafikken øker i alle fylkene etter en tids nedgang, sier Solheim.

 

Foto:  CH/Innovasjon Norge

About hkp