ENORME FORSKJELLER PÅ MVA-SATSER FOR HOTELL OG SERVERING

Mva-satsene i Europa varierer enormt. Ikke minst på hotellovernattinger og servering er forskjellene store, fra Danmark med 25%, til Luxembourg, som kun plusser på regningen 3%. Hellas ønsker å bli mer konkurransedyktig i kampen om turistene og skape flere arbeidsplasser, de reduserer nå serveringsmomsen fra 24 til 13%.

Alle EU-land må ha en standard merverdiavgift, men det er store variasjoner, så det er opplagt at de nasjonale salgsavgiftene i alle EU-medlemsland bør harmoniseres, for at det felles marked skal fungere effektivt. Men det ligger et stykke inn i fremtiden. Første steg for å harmonisere MVA-systemet ble tatt på slutten av 1960-tallet, men det var VAT-direktivet fra 1977 som markerte vendepunktet, da regjeringene i de ni landene som den gang var medlemmer av EEC, ble enige om felles kriterier for hvilke varer og tjenester som kunne unntas fra full avgift.

EU har noen standardregler når det kommer til mva, men disse praktiseres ulikt i de forskjellige medlemslandene, opplyser Den europeiske unions delegasjon i Norge.

 

                            Mva-satser på hotell og servering i Europa

                             Normalsats         Hotellovernatting        Servering

Norge                        25                            12                           25

 

Ungarn                      27                             18                           5

Danmark                   25                             25                          25

Sverige                     25                             12                          12

Kroatia                      25                             13                          25

 

Finland                      24                             10                          14 (ikke drikkevarer)

Island                        24                             11                          24

Hellas                        24                             13                          24 (13% fra 1/1-20)

Irland                         23                             13,5                      13,5 (ikke drikkevarer)

Portugal                     23                               6                         13

Polen                         23                               8                           8 (ikke drikkevarer)

Italia                          22                              10                         10

Slovenia                    22                                9,5                      22

Spania                       21                                10                       10

Latvia                        21                                12                        21

Litauen                      21                                 9                         21

Belgia                        21                                 6                         12 (ikke drikkevarer)

Nederland                 21                                  9                           9 (ikke alkohol)

Tsjekkia                     21                                 15                        15

 

UK                             20                                  20                         20

Frankrike                   20                                  10                         10 (ikke alkohol)

Slovakia                    20                                  10                          20

Bulgaria                     20                                   9                           20

Estland                      20                                   9                           20

Østerrike                   20                                  10                          10

 

Tyskland                 19                                   7                           19

Kypros                    19                                   9                            9

Romania                19                                    5                            5

Malta                      18                                    7                          18

Luxembourg           17                                    3                            3

Sveits                      7,7                                  3,7                         7,7

 

Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR

 

About hkp