ESA STOPPET NYE NORSKE TURBUSSREGLER

– EFTAs overvåkningsorgan ESA har stilt spørsmål ved om reglene som avklarer hvor lenge utenlandske busselskaper har rett til å utføre oppdrag i Norge. For å sikre forutsigbarhet for næringslivet, vil jeg utsette innføring av nytt regelverk til handlingsrommet er avklart med ESA, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

EFTAs overvåkningsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority) har stilt spørsmål ved om den norske tolkningen av begrepet ”midlertidig” er i samsvar med EØS-regelverket. De nye reglene for midlertidig persontransportkabotasje skulle ha vært innført 1. april iår.

I tillegg til å gå i dialog med ESA, vil Samferdselsdepartementet få på plass tiltak som på kort sikt kan bidra til likeverdig konkurranse mellom norske og internasjonale turbussaktører.

– Vi ønsker å innføre obligatorisk bompengebrikke, som sikrer at også utenlandske selskaper betaler bompenger. Vegdirektoratet sender nå regelverket på høring, med sikte på å få dette på plass så raskt som mulig, sier samferdselsministeren.

 

Bilde:

Utenlandske turistbusser kan kjøre som vanlig i Norge denne sommeren også.

Foto: C.H./www.visitnorway.com

 

About hkp