EUROPEISKE STORBYER HADDE STERK VEKST I HOTELLOVERNATTINGER

European Cities Marketing (ECM) har nylig publisert syvende utgave av European Cities Marketing Benchmarking Report. Ifølge denne var gjennomsnittlig vekst i hotellovernattinger i europeiske storbyer 6,5% i 2010. Internasjonale overnattinger økte enda, mer med ialt 8,9%, noe som betyr en fullstendig innhenting fra nedgangen i 2009 som følge av finanskrisen.

Oversikten viser at London, Paris, Berlin, Roma og Madrid er Europas ledende byer når det gjelder antall hotellovernattinger. London ligger suverent i ledelsen med hele 49 millioner overnattinger.

Seks av de 15 største ”hotellbyene” kunne oppvise tosifret vekst i 2010, Amsterdam hadde høyest vekst med 13,6%.

Til sammenligning hadde Oslo, ifølge SSBs tall, 3,3 millioner hotellovernattinger i 2010 (+5,6%).

  Destinasjon  Bednights i mill. 2010 % forandring

09-10     

1 London 48.7 3.5%
2 Paris 35.8 5.7%
3 Berlin 20.8 10.2%
4 Roma 20.4 9.1%
5 Madrid 15.2 11.4%
6 Barcelona 14.0 9.6%
7 Praha 11.9 6.4%
8 Wien 11.7 11.0%
9 München 11.1 12.4%
10 Amsterdam 9.7 13.6%
11 Hamburg 8.9 8.4%
12 Palma de Mallorca 7.3 1.5%
13 Lisboa 6.2 7.8%
14 Frankfurt 6.1 13.5%
15 Budapest 5.9 8.6%

 Bt: London ligger suverent i ledelsen med hele 49 millioner hotellovernattinger

Foto: Fairmont Hotels & Resorts

About hkp