FIN OVERNATTINGSØKNING I NORD I ÅRETS TO FØRSTE MÅNEDER

258.642 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i februar iår, er en økning på 12.851 overnattinger fra februar 2018. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 3 prosent. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 8 prosent i februar sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 3 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en økning i totaltrafikken på 4 prosent, mens Norge som helhet er på samme nivå som fjoråret. Utenlandske hotellovernattinger i Nord-Norge har økt med 4 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent. Det har vært en økning i antall norske overnattinger på hotellene i nord på 4 prosent, mens Norge totalt har en nedgang på 1 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har en økning i losjiomsetningen på 15 prosent i februar, mens Norge som helhet har en økning på 3 prosent.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Nord-Norge har hatt en økning på 13 prosent sammenlignet med februar 2018, mens Norge som helhet har en medgang på 14 prosent. Utenlandstrafikken på campingplassene og hyttegrendene i Nord-Norge har økt med 24 prosent, mens den norske trafikken har gått ned med 2 prosent.

Det har i årets første 2 måneder vært 477.379 overnattinger i landsdelen, hvilket er 20.744 flere enn i samme periode ifjor. Dette er en økning på 5 prosent, mens Norge som helhet har en nedgang på 1 prosent.

Overnattingsbedriftene på Svalbard har en økning på 20 prosent sammenlignet med februar 2018. Utenlandske gjestedøgn er økt med 20 prosent, mens norske gjestedøgn er økt med 21 prosent.

 Foto: Hurtigruten

About hkp