FIN VEKST FOR NORDNORSKE OVERNATTINGSBEDRIFTER

Novembertallene fra SSB viser at trafikken til de nordnorske overnattingsbedriftene fortsatt øker mer enn i Norge som helhet. Det er spesielt gledelig å se at ferie- og fritidstrafikken har en så solid vekst, sier avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge.

Dette er en bekreftelse på at innsatsen med å utvikle og markedsføre Nord-Norge som en attraktiv vinterdestinasjon har gitt resultater.

De nordnorske overnattingsbedriftene (hotell, camping og hytter) hadde nesten 165.000 overnattinger i november 2011, det er en økning på nesten 10.000 overnattinger sammenlignet med samme måned ifjor. Nord-Norge hadde en økning på 6 prosent, mens landet som helhet hadde en økning på 5 prosent. Den norske trafikken økte med 6 prosent, mens utenlandstrafikken på de nordnorske overnattingsbedriftene har økt med 4 prosent. Norge som helhet har i november hatt en økning i den norske og utenlandske trafikken på h.h.v. 6 prosent og 1 prosent.

Etter de 11 første månedene av 2011 har de nordnorske overnattingsbedriftene hatt over 231.000 flere overnattinger enn samme periode i 2010. Dette er en økning på 9 prosent, mens Norge som helhet har en økning på 2 prosent.

Vekst i alle segmenter for nordnorske hoteller

Hotellene i landsdelen hadde en økning fra 137.000 gjestedøgn i november 2010 til nesten 146.000 gjestedøgn i november 2011. Over 8000 nye gjestedøgn gir en økning på 6 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 4 prosent i samme måned. Det er verd å merke seg at økningen er på ca 6 prosent i alle fylkene i landsdelen i november 2011. Antall utenlandske gjestedøgn på hotellene i Nord-Norge økte med 18 prosent, mot en økning på 3 prosent i Norge totalt. Finnmark har en økning i hotellenes utenlandstrafikk på hele 58 prosent, Troms +23 prosent og Nordland +1 prosent. På ferie- og fritidstrafikken har hotellene i Nord-Norge en økning på totalt 19 prosent, mens Norge totalt står på 0 prosent. Nordland har en økning i ferie- og fritidstrafikken på 19 prosent, Troms har økt med 24 prosent, mens Finnmark har økt med 11 prosent.

Etter de 11 første månedene av 2011 har de nordnorske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 10 prosent og i utenlandstrafikken med 13 prosent.
Tilsvarende tall for Norge totalt er hhv. + 5 prosent og +2 prosent. Det har
vært en vekst i ferie-og fritidstrafikken på 12 prosent til totalt 965.000 gjestedøgn, kurs/konferansetrafikken har en vekst på 12 prosent til 217.000 gjestedøgn, mens yrkestrafikken har hatt en vekst på 8 prosent til totalt nesten 763.000 gjestedøgn.

Foto: Rica Lofoten Hotel

 

 

 

 

 

About hkp