FLERE EUROPEERE VIL REISE PÅ FERIE I 2012

80% av innbyggerne i europeiske land planlegger å dra på ferie iår, mot 72% i 2011, ifølge tall fra Eurobarometer. Eurobarometer har spurt over 30.000 tilfeldig utvalgte innbyggere over 15 år i de 27 EU-landene, pluss syv andre land, deriblant Norge.

Her er noen utdrag fra undersøkelsen:

* Majoriteten av europeerne foretrekker å legge opp ferien selv. 53% booker via internet. 49% av de som dro på ferie i 2011 organiserte de forskjellige elementene av ferien selv, istedenfor å booke alt sammen i en ”pakke”. 78% av de norske respondentene svarte at de organiserte ferien selv ved hjelp av internett ifjor, dette var det høyeste tallet av alle land i undersøkelsen.

* Anbefalinger fra familie og venner er relevante opplysninger for 52% av de som svarte. 40% stoler på anbefalinger fra internettkilder.

* 78% av de som reiste på ferie ifjor valgte bil (og motorsykkel), i 2010 var dette tallet bare 44%. 46% valgte fly, mot 39% i 2010.

* 54% av de som reiser på korte ferier bodde på hoteller, eller annen form for kommersiell overnatting. 60% av de som reiste på lengre ferier (minst 4 netter) valgte det samme.

* 48% av de som reiste på ferie ifjor hadde avslapning og rekreasjon som hovedformål. 28% oppga sol og strand, det samme antallet svarte besøk til familie og venner.

* Europeere flest foretrekker å feriere i eget land. Hellas (80%), Italia (74%), Kroatia (73%).

* 73% svarer nå at de ikke vil forandre på ferieplanene selv om det er økonomisk usikkerhet mange steder, men 33% oppgir at de har forandret på sine originale ferieplaner. 41% sier at de planlegger lengre ferier (mellom 4 og 13 netter). 52% svarer at de vil feriere i eget land, eller et annet europeisk land (37%).

55% av de norske respondentene svarer at de planlegger å feriere i mellom 4 og 13 netter sammenhengende i 2012. Hele 35% svarer at de planlegger over 13 sammenhengende netter. 31% svarte opptil 3 netter.

* De mest populære europeiske ferielandene i 2012 er Spania, Frankrike, Hellas, Østerrike, Storbritannia og Tyskland.

 

 

About hkp