FLERE REISER OG OVERNATTINGER I 4.KVARTAL

Rundt 2,1 millioner nordmenn var på reise med overnatting i 4. kvartal 2010. Dette er en økning på nesten 9 prosent sammenlignet med 4. kvartal i 2009.

Vi hadde 5 millioner reiser i løpet av det siste kvartalet i 2010, som er 21 prosent flere enn i samme kvartal året før. Økningen kom i stor grad av flere reiser i Norge, både feriereiser og yrkesreiser. Også antall utenlandsreiser økte, men i noe mindre grad, ifølge Reiseundersøkelsen fra SSB.

Det var 20 millioner overnattinger på reisene i 4. kvartal 2010, nesten 25 prosent flere enn i samme periode i 2009. Med totalt 5 millioner reiser gir det en gjennomsnittlig varighet på 4 overnattinger per reise. En typisk reise i Norge hadde i gjennomsnitt 2,9 overnattinger, mens tilsvarende tall for utenlandsreisene var 6,6 overnattinger.

Bilen ble brukt på tre av fem reiser i Norge i 4. kvartal 2010. På reisene til utlandet og på yrkesreisene ble flyet mest brukt, på henholdsvis 74 prosent og 50 prosent av reisene.

Privat overnatting var overnattingssted på 45 prosent av reisene våre i 4. kvartal, mens hotellene utgjorde 44 prosent. Det at de private overnattingsstedene dominerer dette kvartalet, kan komme av at mange overnatter hos familie, venner og kjente i julen.

På utenlandsturene overnattet vi kommersielt på nesten to av tre reiser. På yrkesreiser ble kommersielt overnattingssted foretrukket på 80 prosent av reisene.

Foto: Knut Bry/Oslo Lufthavn

About hkp