FLYPASSASJERAVGIFTEN KLAGET INN FOR ESA

Norwegian Dreamliner ZA576-5NHO Luftfart har sendt en formell klage til ESA* vedrørende den innførte flypassasjeravgiften. Avgiften ble innført 1.juni iår. Bakgrunnen for klagen er at NHO Luftfart anser at den vedtatte avgiften kan være i strid med statsstøtteregelverket og ønsker ESAs vurdering av dette.

*EFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan. ESA kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein, gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen, som gir disse landene tilgang til det indre markedet. ESA er uavhengig av EFTA-landene og ivaretar privatpersoners og bedrifters rettigheter etter EØS-avtalen.

About hkp