FORSINKELSER OG KØ IRRITERER MEST

Forsinkelser, kø og sikkerhetskontroll irriterer nordmenn mest når de er på reise. Lengst ned  på listen kommer ventetid på bagasje, støyende barn og dårlig mattilbud på flyene.

Landets største reisebyråkonsern, VIA Travel, har spurt sine kunder om hva som irriterer dem når de er på reise. 3600 personer har svart.

– Punktlighet er viktig, mer enn seks av ti svarer at forsinkelser er det verste de kan oppleve. Og det er ikke det minste rart, sier Rune Feltman, adm. dir. i VIA Travel Norge (bildet).

– Forsinkelser og kø har vært det som irriterer mest hver gang vi har gjennomført disse undersøkelsene. Forsinkelser reduserer effektiviteten og har en negativ innvirkning på hele formålet med reisen. Det oppleves som lite produktivt i en hektisk hverdag. Punktlighet og effektivitet er derfor svært viktig for de som reiser mye i jobben, en utfordring som vi ser at både lufthavner og flyselskaper tar veldig alvorlig, sier Feltman.

Selv om Feltman ser at flyselskapene har gjort mye for å forbedre punktligheten, mener han informasjonen må bli bedre ved uregelmessigheter.

– Jeg er overrasket over at de ofte fortsatt ikke evner bedre å informere de reisende på en rask, god og effektiv måte når forsinkelser først inntreffer. På dette området mener jeg flyselskapene fortsatt har et betydelig forbedringspotensial, forsetter Feltman.

Åtte av ti har tilgang på  utstyr til videokonferanser på jobben, men de bruker det lite og reiser tilnærmet som før, viser undersøkelsen.

Topp 10 over det som irriterer mest

Forsinkelser

Sikkerhetskontrollen

Dårlig informasjon på flyplassen

Uhøflige medpassasjerer

Manglende nettilkobling på flyplassen

Folk som snakker høyt i mobiltelefonen

Ventetid på bagasje

Støyende barn

Dårlig mattilbud ombord på flyet

 

 

About hkp