FORTSATT ØKNING I EUROPEISK TURISME – BREXIT STORT USIKKERHETSMOMENT

Europa er fortsatt verdens mest besøkte region. I 2018 var det en økning på 6% i antall registrerte, internasjonale turistankomster, ifølge rapporten “European Tourism – Trends & Prospects 2018” fra European Travel Commission (ETC).

Det var sterk vekst i incoming fra USA og Kina i 2018. Økningen fra USA skyldes bl.a. sterk dollar mot euro og britiske pund. 24 av 30 land meldte om økning i antall turister fra Kina, det tilskrives særlig bedre flyforbindelser og at det er blitt lettere å få visum, i tilllegg til at den kinesiske middelklassen øker.

– Europeisk turistindustri har igjen hatt et sterkt år i 2018 og står for over halvparten (51%) av verdens turistankomster. For 2019 er det mange usikre faktorer, men vi anslår at det blir en vekst på rundt 3% i internasjonale turistankomster i Europa, sier Eduardo Santander, Executive Director i ETC.

Et av de store usikkerhetsmomentene er om UK får en avtale med EU, når landet forlater unionen 29.mars. Hvis britene trekker seg ut av EU uten en avtale, tror ETC det vil føre til at betydelig færre briter besøker andre europeiske land dette året. ETC tror det kan føre til så mange som 8 millioner færre utgående reiser fra UK. De landene som vil merke dette mest er Spania, Irland og Frankrike. Norge kommer ikke til å få noen nedgang av betydning, ifølge ETC.

About hkp