FrP FORESLÅR LIK SERVERINGS-MOMS

Fremskrittspartiet foreslår 15 prosent moms for serveringssteder, uavhengig av hvor maten fortæres.

FrPs næringspolitiske talsmann, Harald T. Nesvik, har i Stortinget foreslått å redusere momsen for aktører i serveringsbransjen fra 25 til 15 prosent. Idag må bransjen forholde seg til to ulike satser for merverdiavgift, avhengig av om maten skal fortæres på stedet, eller ikke.

– Dagens avgiftssystem er fordelaktig for de som er innrettet på ”take-away” alene, eller i kombinasjon med serveringssted, uten at det kan sies å ha noen fornuftig ernæringsmessig eller miljømessig forklaring, sier Harald T. Nesvik. Han er 2. nestleder i Stortingets næringskomité.

– Innretningen med kombinasjon av ”take-away” og serveringssted for å kunne tilby begge tjenester, fører til ekstraarbeid og påfører næringsvirksomhetene ekstra kostnader. Det medfører også ofte ekstra forsøpling i gatebildet, ved at mer engangsemballasje kastes på gaten, sier Nesvik.

For å sikre like konkurransevilkår innen matsalg, og forenkle avgiftssystemet både for næringslivet og forbruker, mener FrP at næringsmidler skal behandles likt når det gjelder merverdiavgift, uavhengig av restaurant- eller serveringsstedets innretning.

– Jeg tror at en fast, lav momssats på 15 prosent vil føre til at flere spiser maten på restauranter, noe som vil gjøre det enklere å øke omsetningen på andre varer enn maten. Samtidig vil det for forbrukerne være mer forlokkende å gå inn i en full restaurant enn ett glissent lokale, sier Nesvik.

 

 

 

About hkp