SANSELIG OPPLEVELSESKONFERANSE I NARVIK

Nordnorsk Opplevelseskonferanse arrangeres iår for sjette gang, og er blitt en av Nord-Norges viktigste møteplasser for det opplevelsesbaserte reiselivet. Konferansen er denne gangen lagt til Narvik 13.- 15. november, og er et samarbeid mellom Bedriftsnettverket Innovative Opplevelser, Nordland Fylkeskommune, Nordnorsk Reiseliv AS og Innovasjon Norge.

Her møtes både bedrifter, attraksjoner, markedsførere, reiselivsforskere og offentlige aktører til faglig påfyll, kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Åpningsforedraget på konferansen holdes av den nye konserndirektøren i Hurtigruten, Daniel Skjeldam. Det er knyttet store forventinger til hva slags kurs han ønsker å gi Hurtigruten, som også er Nord-Norges største opplevelsesprodusent.

Norges nye drakt

På konferansen vil også «Norges nye drakt» bli presentert for første gang. Analyseansvarlig Sigrid Oterholm Hoem , fra Innovasjon Norges reiselivsavdeling, vil fortelle deltagerne hvordan Norge skal presenteres og markedsføres overfor potensielle norgesturister i utlandet i årene som kommer.

Det er stor enighet i nordnorsk reiseliv om at det er opplevelser som er turismens fremtid i landsdelen. I NordNorsk Reiseliv AS er det fire temaer som trekkes frem; naturfenomener og lyset, det arktiske, det samiske, samt kyst og kystkultur. Da blir det viktig å utvikle de tilbudene og produktene som kan gi turistene akkurat det er ute etter. Til det behøves kunnskap og kompetanse. Både om hvordan man kan skape mer konkurransedyktige tilbud, mer lønnsomme bedrifter og gi magiske øyeblikk. «Opplevelsene må være så bra at gjestene får gåsehud» sier man i næringen nå. «Vi må gi dem opplevelser de aldri vil glemme».

Kunnskapsbasert utvikling                                                                                                                  Konferansen vil også iår ha fokus på matnyttige foredrag, samtidig som man samarbeider tett med forskerne fra Opplevelser i Nord. Dette forskningsprogrammet går over fem år og er et ledd i det store forskningsløftet i regjeringens nordområdestrategi. Programmet omfatter mer enn 20 forskere og 15 ulike forskningsprosjekter. Målet er en mer kunnskapsbasert utvikling av reiselivsnæringen, i tråd med hva næringen selv ønsker og har behov for.

 

About hkp